Prijavite se na program “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”

Humanity in Action Bosna i Hercegovina objavio je poziv za učešće u projektu "Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima".


humanity in action cover

Humanity in Action Bosna i Hercegovina četvrtu godinu zaredom organizuje projekat “Poticanje demokratskih vrijednosti i aktivnog građanstva među mladima”, uz podršku National Endowment for Democracy. Ovaj sedmomjesečni program je fokusiran na transfer znanja o demokratskim principima i ljudskim pravima, stimulisanje  kritičkog razmišljanja o osjetljivim pitanjima u društvu i poticanje razvoja komunikacijskih, te istraživačkih vještina učesnika.

Poziv se primarno odnosi na studente prve i druge godine studija na svim visokoškolskim ustanovama u Bosni iHercegovini, ali i prijave studenata sa viših godina će se uzeti u razmatranje.

Program se sastoji iz sljedećih komponenti:

  • Devetodnevni edukacijski program u Sarajevu (5. – 13. decembar 2015. godine) prvenstveno ima za cilj prenošenje znanja o različitim modelima demokratije, demokratskim vrijednostima, osnovnim postulatima aktivnog građanstva i demokratske političke kulture, ljudskim pravima, nacionalizmu i identitetu, te omladinskom aktivizmu.
  • Individualno istraživanje (decembar 2015. – februar 2016. godine) će omogućiti učesnicima da istražuju pitanje od njihovog interesa, a koje se u širem smislu odnosi na postojeće prepreke koje onemogućavaju efikasno učešće mladih u njihovim zajednicama, odnosno na primjere diskriminacije ili kršenja ljudskih prava mladih.
  • Trodnevni trening (mart 2016. godine) predstavlja priliku za prezentaciju istraživanja, ali i razvoj vještina iz oblasti projektnog i finansijskog menadžmenta.
  • Implementacija grupnih projekata (maj – juni 2016. godine) Učesnici će imati tri mjeseca da realizuju male grupne projekte i na taj način primijene znanje i vještine koje su stekli u prethodnim fazama programa.
  • Završna ceremonija (juni 2016. godine) će se održati u Sarajevu i predstavljat će priliku za prezentaciju realizovanih mini projekata, ali i razvoj diskusije o pitanjima od značaja za mlade.

Sve troškove snosi organizator.

Prijavite se do 25. oktobra 2015. godine preko formulara koji se nalazi na ovom linku.

Više informacija na zvaničnoj Facebook stranici projekta i na e-mail: m.omercehajic@humanityinaction.org

(STUDOMAT.ba)