Hema Foundation: Konkurs za dodjelu stipendija u akademskoj 2013/14. godini

Hema Foundation objavila je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Bosne i Hercegovine. Stipendije će biti dodijeljene studentima treće godine studija ili prve godine master studija u akademskoj 2013/2014. godini.


hema foundation

Hema Foundation objavila je konkurs za dodjelu stipendija redovnim studentima sa područja Bosne i Hercegovine. Stipendije će biti  dodijeljene studentima treće godine studija ili prve godine master studija u akademskoj 2013/2014. godini.

 • hema foundationEKONOMSKI FAKULTET  –  2 studenta
 • FAKULTET POLITIČKIH NAUKA (odsjek žurnalistika)  –  4 studenta
 • PRAVNI FAKULTET  –  1 student
 • PRIRODNO MATEMATIČKI FAKULTET (odsjek biologija / smjer ekologija) – 2 studenta
 • FAKULTET ISLAMSKIH NAUKA  –  2 studenta
 • POLJOPRIVREDNO – PREHRAMBENI FAKULTET (odsjek Biljna proizvodnja)  –  2 studenta

Svaki student treba ispunjavati sljedeće uslove:

 • državljanin Bosne i Hercegovine;
 • redovno upisani studenti/kinje druge godine dodiplomskog studija u tekućoj akademskoj godini; (za Fakultet političkih nauka redovno upisani u treću godinu dodiplomskog studija u akademskoj tekućoj godini);
 • prosjek ocjena 8;
 • ne primaju stipendiju ni po kojoj drugoj osnovi.

Uz prijavu za ostvarivanje prava na stipendiju student treba priložiti i sljedeće dokumente:

 • ličnu/osobnu iskaznicu;
 • CV;
 • kopija ovjerenog semestra sa položenim ispitima;
 • kućnu listu;
 • potvrde o primanjima članova porodičnog domaćinstva navedene u kućnoj listi (potvrda o ostvarenoj prosječnoj plati za prethodna 3 mjeseca uključujući i topli obrok, kopija čeka od penzije, kopija čeka o primanju invalidnine, kopija čeka za primanje dječijeg dodatka ili primanja po bilo kojem drugom osnovu);
 • potvrdu o smrti-pogibiji (otac ili majka);
 • za nezaposlene članove porodičnog domaćinstva potvrda o nezaposlenosti izdata od nadležne institucije – biroa za zapošljavanje.

Konkurs ostaje otvoren do 15.10.2013. godine, od dana objavljivanja u sredstvima javnog informisanja. Uz prijavu na konkurs dostaviti i sva potrebna dokumenta. Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prijave sa priloženom dokumentima slati na adresu: Radnička 18, 71 000 Sarajevo.

Više informacija na broj: 033/971-555 ili email: info@hemafoundation.ba

(stipendije.ba)