HEA BiH objavila Javni poziv visokoškolskim ustanovama za akreditaciju

Agencija za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta objavila je Javni poziv visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini koje nisu započele proces akreditacije da što prije podnesu zahtjev nadležnoj obrazovnoj vlasti ako su za to stečeni svi propisani uslovi, kao i tehnička pretpostavka da je visokoškolska ustanova izvela minimalno jednu generaciju studenata od prve do završne godine studija i pri tome redovno vršila samoevaluaciju.


hea bih logo cover

Akreditacija visokoškolskih ustanova je jedna od metoda osiguranja kvaliteta kojim se sa osnovu spoljašnje revizije i ocjene kvaliteta potvrđuje da je visokoškolska ustanova u svom radu ispunila utvrđene standarde i kriterije, a u skladu sa Standardima i smjernicama za osiguranje kvaliteta u Evropskom području visokog obrazovanja.

Potpisivanjem Bolonjske deklaracije Bosna i Hercegovina je prihvatila jedinstvenu evropsku politiku u visokom obrazovanju sa svim obavezama koje su njen integralni dio, od kojih je izgradnja sistema osiguranja kvaliteta od suštinske važnosti.

Osiguranje kvaliteta je jedan od primarnih ciljeva Bolonjskog procesa i predstavlja osnovnu pretpostavku da diplome i kvalifikacije koje izdaju visokoškolske ustanove budu priznate u evropskom prostoru što će omogućiti mobilnost studenata, nastavnog osoblja, razmjenu ideja i praksi, a u konačanosti slobodan protok ljudi, odnosno radne snage kao jednog od osnovnih elemenata unutrašnjeg tržišta EU.

Pozitivan ishod postupka akreditacije znači potvrdu kvaliteta visokoškolske ustanove, a time i evropsku prepoznatljivost diploma koje visokoškolska ustanova dodjeljuje.

Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju, akreditovana visokoškolska ustanova izdaje akademske stepene i diplome, a nadležni državni organi, te drugi organi i organizacije u Bosni i Hercegovini će, u svrhu zaposlenja ili javne funkcije, priznavati samo one akademske stepene i diplome koje izdaju akreditovane visokoškolske ustanove.

U Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova u Bosni i Hercegovini koji u skladu sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju u BiH vodi Agencija, do sada su upisane 23 visokoškolske ustanove, dok je u nekoj od faza procesa akreditacije još sedam ustanova. Podaci o visokoškolskim ustanovama upisanim u Državni registar stalno su dostupni na internetskoj stranici Agencije u sekciji Lista akreditovanih visokoškolskih ustanova u BiH, saopšteno je iz Agencije.

(STUDOMAT.ba)