Grad Bijeljina dodjeljuje studentske stipendije

Grad Bijeljina će u aktuelnoj akademskoj godini dodijeliti ukupno 26 studenstkih stipendija.


bijeljina 900px

Gradonačelnik Grada Bijeljina Ljubiša Petrović raspisao je konkurs za dodjelu gradskih stipendija studentima III, IV, V i VI godine prvog ciklusa studija u akademskoj 2021/2021. godini.

Pravo učešća na konkursu imaju redovni studenti III, IV, V i VI godine prvog ciklusa studija koji vodi do akademskog zvanja završenog dodiplomskog studija ili ekvivalenta na visokoškolskim ustanovama u Bosni i Hercegovini i inostranstvu sa stalnim prebivalištem na području Grada Bijeljina, uz uslove da su studenti filozofskog fakulteta, prava, ekonomije i ostalih fakulteta društvenih i prirodnih nauka je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 8,00., da su studenti fakulteta tehničkih nauka, tehnologije, informatike, medicine, farmacije, stomatologije i veterine, prosječna ocjena koju su postigli tokom studiranja ne može biti manja od 7,50 i da su studenti koji pripadaju manje zastupljenim konstitutivnim narodima, grupi Ostalih i studente koji imaju poteškoće u razvoju uslov za ostvarivanja prava na stipendiju je da su tokom studiranja postigli najmanju prosječnu ocjenu 7,50, dok pravo učešća na konkursu nemaju studenti koji su obnovili godinu i apsolventi.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Grad Bijeljina će u aktuelnoj akademskoj godini dodijeliti ukupno 26 studenstkih stipendija.

Prijave se mogu dostaviti poštom na adresu Gradska uprava Grada Bijeljina, Trg kralja Petra I Karađorđevića broj 1, 76 300 Bijeljina, sa naznakom Komisiji za dodjelu studentskih stipendija ili lično u prijemnoj kancelariji Gradske uprave Grada Bijeljina, soba broj 3, šalter 1 i 2. Obrazac prijave se može dobiti u sobi broj 17 Gradske uprave Grada Bijeljina ili na internet adresi Grada Bijeljina www.gradbijeljina.org.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 25. novembar, a za više detalja pogledati link.