Globalna podrška projektu Specijalne olimpijade “BoHeMSA”

U Tuzli se u periodu od 04. do 07. aprila održava Prijateljsko takmičenje Specijalne olimpijade „BoHeMSA“, kao prvom događaju ovakvog karaktera u Bosni i Hercegovini.


Globalna podrška projektu Specijalne olimpijade BoHeMSA

Organizator cjelokupnog takmičenja je Udruženje studenata medicine u Bosni i Hercegovini „BoHeMSA“ lokalni komitet Tuzla, zajedno u saradnji sa Medicinskim fakultetom Tuzla i Univerzitetom u Tuzli.

Podršku projektnim aktivnostima je dao i direktor Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla, doc.dr. Nešad Hotić, sa naglaskom na “Healthy” program kroz koji moraju radovno prolaziti učesnici Specijalne olimpijade, a podrazumijeva pregled očiju, ušiju, nosa, zubi, grla i dr. Direktor smatra da je promocija ovakvih aktivnosti bitna, kao i saradnja sa radnicima medicinske struke na ovakvim i sličnim projektima.

U okviru priprema realizacije, projekat je dobio i validaciju od strane Special Olympics International (SOI) kao jedini projekat ovog karaktera u regionu, a drugi u Europi. Priča o projektu je objavljena i na zvaničnoj stranici SOI, gdje su studenti-organizatori pokupili sve riječi hvale.

Povodom toga, u  Tuzli je u srijedu 08.02, u prostorijama dekanata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli, zajedno sa Udruženjem “BoHeMSA” lokalni komitet Tuzla, izvršen prijem predstavnika Specijalne olimpijade. U okviru predstavništva pridružili su se Tobias Stabler, koordinator Specijalne olimpijade Europa/Azija za UNIFIED sport i UNIFIED škole; Kada Delić, direktorica Specijalne Olimpijade Bosne i Hercegovine i Admir Ašćerić, olimpijac BiH i osvajač medalja na Specijalnim olimpijskim igrama u Los Angelesu i Antwerpenu.

Tobias Stabler je izrazio veliko zadovoljstvo za angažman i trud članova BoHeMSA, lokalni tim  Tuzla, kao i za njihov nesebični angažman i trud pri implementaciji ovog projekta. Također, Tobias je izrazio potpunu podršku organizatorima od strane Special Olympics International za ovu i sve naredne aktivnosti, te smatra da ovakvi projekti mogu služiti mnogim drugim zemljama kao model po kojem se i one mogu baviti ovom marginaliziranom skupinom ljudi.

Kada Delić se pridružila riječima hvale, te je izrazila nadu da borba za integraciju osoba sa mentalnim invaliditetom u društvo neće prestati nakon implementacije ovog projekta, jer je to jedan kontinuiran proces koji zahtjeva konstantan rad, trud i međusobnu saradnju.

Dekan Medicinskog fakutleta Tuzla, prof.dr. Nermina Hadžigrahić i prodekan za nastavu, prof.dr. Selmira Brkić su se zahvalili predstavnicima Special Olympics International na njihovoj podršci te spremnosti za saradnju sa Medicinskim faklutetom Tuzla i na narednim aktivnostima, kao i aktivnostima i radu udruženja studenata „BoHeMSA“.

Nakon završenog prijema, predstavništvo SOI zajedno za članovima “BoHeMSA” se uputilo u JU OŠ „Tušanj“ gdje su održane radionice promocije UNIFIED sporta za djecu sa smetnjama u psihofizičkom razvoju, zajedno sa učešćem i druge djece.

(STUDOMAT.ba)