Studenti će imati priliku da nastave školovanje u jednoj od najprestižnijih akademskih ustanova u Velikoj Britaniji. Pravo na prijavu imaju studenti koji dolaze iz svih zemalja svijeta, izuzev Velike Britanije i koji se prijavljuju za PhD program, master program ili kurs u trajanju od jedne godine za postdiplomce, piše mladiinfo.

Prijave se vrše preko portala za aplikante Cambridge univerziteta. Svi kandidati moraju dostaviti prijavu za prijem na univerzitet, mjesto i finansiranje univerziteta, izvještaj kandidata koji broji do 500 riječi o njegovoj podobnosti da pohađa Cambridge program, kao i neakademske reference na istu temu, radnu biografiju, a za PhD kandidate i predlog istraživanja. Gates Cambridge fondacija godišnje dodjeljuje 95 stipendija koje pokrivaju sve troškove studiranja na pomenutom univerzitetu, uključujući i školarinu, dodatak za izdržavanje, putne troškove, kao i dodatna diskreciona sredstva za finansiranje akademskog razvoja, porodični dodatak, terenski rad i drugo.

U sklopu Cambridge univerziteta postoji širok spektar oblasti koje studenti mogu proučavati, a neke od njih su: humanističke, društvene i političke nauke, biologija, arhitektura i istorija umjetnosti, filozofija, ekonomija, obrazovanje, prava, kriminologija i drugo.

Krajnji rok za prijave je 6. decembar 2017. i 4. januar 2018. godine.

Više informacia možete pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)