Fondacija Mozaik od zastupničkih tijela u BiH zatražila podršku inicijativi „Niko gladan. Niko sam.“

Kada bi se ukinulo plaćanje PDV-a na doniranu hranu koja je pred istekom roka trajanja, kompanije bi mogle donirati dovoljno hrane za rad svih narodnih/pučkih kuhinja u BiH.


1 14

Svakodnevno se u Bosni i Hercegovini u više od 60 javnih kuhinja podijeli oko 16.800 besplatnih obroka, a nije zanemariv ni broj građana i građanki koji primaju dodatne pakete hrane.

Zbog poskupljenja, broj korisnika i korisnica javnih kuhinja iz mjeseca u mjesec raste.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

2 13

Istovremeno se u našoj zemlji uništi ogromna količina hrane. Prema podacima Ujedinjenih nacija, riječ je o 400.000 tona hrane na godišnjem nivou.

Jednu trećinu čini hrana koja je pred istekom roka trajanja ili čija je ambalaža oštećena. Kada se ovo preračuna, dnevno se u BiH uništi 767.123 obroka.

Kada bi se ukinulo plaćanje PDV-a na doniranu hranu koja je pred istekom roka trajanja, kompanije bi mogle donirati dovoljno hrane za rad svih narodnih/pučkih kuhinja u BiH.

Navedene činjenice su proizašle iz višemjesečnih konsultacija sa javnim, privatnim, i nevladinim sektorom, kao i vjerskim zajednicama i uz podršku Uprave za indirektno/neizravno oporezivanje BiH.

Kao rezultat, pokrenuta je inicijativa „Niko gladan. Niko sam.“ s ciljem da se omogući oslobađanje plaćanja PDV-a kompanijama koje transparentno doniraju hranu.

3 11
Za ovo oslobađanje potrebna je podrška na državnom, entitetskom i nivou distrikta. Stoga je informacija o inicijativi „Niko gladan.

Niko sam.“ i poziv da se uključe danas dostavljena poslanicima/delegatima i poslanicama/delegatkinjama Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, predsjedavajućem, ministrima i ministricama Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, poslanicima/delegatima i poslanicama/delegatkinjama Predstavničkog doma i Doma naroda Federacije Bosne i Hercegovine, premijeru i svim članovima i članicama Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, poslanicima/delegatima i poslanicama/delegatkinjama Narodne skupštine i Vijeća naroda RS, predsjedniku i svim članovima i članicama Vlade RS, zastupnicima i zastupnicama Skupštine Brčko distrikta, gradonačelniku, zamjeniku gradonačelnika, glavnom koordinatoru, kao i članovima i članicama Vlade Brčko distrikta.

Sadržaj ovog dopisa u cjelosti možete pročitati na nikogladan.lonac.pro