FLTAL 2013: Treća međunarodna konferencija o lingvistici

Od 3. do 5. maja 2013. godine u Sarajevu će se održati Treća međunarodna konferencija o podučavanju stranih jezika i primijenjenoj lingvistici.


3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics
3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics

Od 3. do 5. maja 2013. godine u Sarajevu će se održati Treća međunarodna konferencija o podučavanju stranih jezika i primijenjenoj lingvistici.

3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics
3rd International Conference on Foreign Language Teaching and Applied Linguistics

Kako navode organizatori, FLTAL 2013 ostaje otvoren za linvistiku i široko definisane kros-kulturalne teme, fokusirajući se na trenutnu dinamiku u svijetu između starih i novih trendova, lokalnih i globalnih tendencija, progresivnih i konzervativnih stajališta, stabilizacije i destabilizacije, nacionalnih i globalnih identiteta. U tom kontekstu, specijalni fokus tema predloženih za konferenciju je univerzalno nasuprot kulturno-određenog u podučavanju stranih jezika i primjenjenoj lingvistici.

Teme konferencije se mogu odnositi (ali se ne ograničavaju) na sljedeća polja: lingvistiku, jezičko obrazovanje, kulturalne studije, interkulturalno obrazovanje, stjecanje i učenje jezika, lingvistiku, pedagogiju, psihologiju, diskurs analize, pragmatiku, semantiku, književnost, primijenjenu lingvistiku, jezičko obrazovanje nastavnika, TESOL / TESL / TEFL, razvoj kurikuluma jezika, metodologija jezičke nastave, testiranje i ocjenjivanje jezika, program evaluacije jezika, engleski za posebne namjene, nezavisno/Autonomno učenje, inovacije u učenju jezika i učenju, i druge studije.

Rok za podnošenje sažetaka (maksimalno 300 riječi) je 15. februar 2013. godine.

Kontakt: fltalproceedings@gmail.com
Web site: www.ibu.edu.ba

Konferencija  se organizuje u saradnji sa:

  • Univerzitetom „Džemal Bijedić” u Mostaru, Bosna i Hercegovina
  • Američkim Univerzitetom u Bosna i  Hercegovina
  • Univerzitetom u Sarajevu, Bosna i Hercegovina
  • Centrom za prevođenje i interkulturalne studije Univerziteta u Mančesteru, Velika Britanija
  • Marmara Univerzitetom, Istanbul, Turska
  • Hadžetepe Univerzitetom, Ankara, Turska
  • Fakultetom za filologiju, Univerziteta u Banjaluci, Bosna i Hercegovina
  • Mugla Sıtkı Kočman Univerzitetom, Mugla, Turska
  • Sulejman Demirel Univerzitetom, Isparta, Turska
  • Institutom za strane jezike, Univerziteta u Crnoj Gori, Crna Gora

Sponzori konferencije su: Ambasada SAD u Sarajevu, Britansko Vijeće, Press Univerzitata Kembridž, Turkish Airlines i Red Bull.

(STUDOMAT.ba)