Fejzić: Došlo vrijeme da se Vlada Kantona, uprava UNSA i studenti pozabave Univerzitetom

Iako se Univerzitet u Sarajevu već duže vremena susreće s ozbiljnim problemima o njima se počinje razmišljati tek kad npr. Sindikat UNSA najavi štrajk ili kad Senat UNSA donese odluku o povećanju cijena studiranja.


Foto: Novo Vrijeme
Foto: Novo Vrijeme

Iako se Univerzitet u Sarajevu već duže vremena susreće s ozbiljnim problemima o njima se počinje razmišljati tek kad npr. Sindikat UNSA najavi štrajk ili kad Senat UNSA donese odluku o povećanju cijena studiranja.

Advertisements

I dok je najava štrajka za septembar prošla gotovo neprimjetno pažnju javnosti privukla je informacija o mogućem povećanju cijena studiranja, prenosi portal Novo Vrijeme.

Dekan Veterinarskog fakulteta u Sarajevu profesor Nihad Fejzić komentariše situaciju na Univerzitetu i moguće povećanje cijena studiranja. Fejzić ističe da je pitanju finansiranje univerziteta puno kompleksnije od povećanja cijena studiranja.

– Prvo je neophodno objasniti kako se uopće finansira naš univerzitet već godinama, pa tek onda govoriti o participaciji koju vrše studenti. Kanton Sarajevo, putem finansijskih službi Univerziteta dostavlja mjesečne grantove koje mi zovemo tranše iz nekih nikome jasnih razloga, po sistemu bruto plate za zaposlene, topli obrok i karte za prijevoz. Na ovaj iznos, obračunava se onda dodatno 10 posto i ta suma služi za takozvane materijalne troškove poslovanja (struja, voda, grijanje, telefon, komunalije). U današnje vrijeme, najpopularnija riječ na univerzitetu je tranša, koja za nastavnike znači plata. Zadnja uplaćena tranša je za mart 2014. godine, a također stoji i zaostatak u visini od pola tranše iz prošle godine, kaže Fejzić.

Navodi da Kanton Sarajevo ne daje nijednu KM za procese izvođenja nastave, te kad bi se ukinuli/reducirali drugi izvori finansiranja univerziteta, postavlja se pitanje od čega i iz kojih izvora bi se finansirala nastava koja također ima svoju cijenu.

– Plate nastavnika na ozbiljnim univerzitetima ne smiju da prelaze 30 posto ukupnih budžeta. Kako to izgleda kod nas, primjer Veterinarski fakultet ima 168 zaposlenih, a Kanton osigura plate za 140, po nekoj strukturi koja je napravljena prije desetak godina, na taj iznos dobijemo oko 30.000 KM za materijalne troškove, a nama su u decembru samo troškovi grijanja i struje više od tog iznosa, a treba još osigurati plate za dodatnih 28 zaposlenih, i sve to skupa uz kašnjenje tranše od nekoliko mjeseci, ističe dekan Veterinarskog fakuleta Nihad Fejzić.

Advertisements

Fejzić u razgovoru za Agenciju FENA kaže da povećanje upisnina i drugih troškova školovanja na UNSA nastaje kao potreba finansijskog opstanka Univerziteta u našem vremenu s jedne strane, kao i potreba za ulaganje u kvalitet nastave.

– Studenti su naravno u pravu, oni negoduju jer se teret njihovog školovanja, putem državnih univerziteta iz godine u godinu povećava, a očekivanja za boljim kvalitetom, raznovrsnijom nastavom, više prakse, laboratorijskog i praktičnog rada su osnova za bolje zapošljavanje, bolja znanja i na kraju bolju konkuretnost na sada već evropskom tržištu rada, u kojem BiH egzistira koliko god to djelovalo drugačije. Finansiranje univerziteta se mora riješiti što prije, direktnim pregovorima s Vladom Kantona Sarajevo, naravno uz uključene studente, na bazi otvorenih finansijskih podataka i analiza, Na kraju, roditelji studenata kao poreski obveznici i svi mi svakako već plaćamo univerzitet kroz doprinose i poreze, a visina participacije studenata se određuje odlukom Vlade Kantona, koja može donijeti odluku da se ukinu sve participacije i da novac za nastavu obezbijedi iz svog budžeta. I pošto se već u tekstovima na portalima često spominje Beč, samo ću dati usporedbu, finansijskih pokazatelja Veterinarskog fakulteta u Sarajevu i u Beču. Obje države imaju samo jedan Veterinarski fakultet, Sarajevo upisuje godišnje do 100 studenata, Beč upisuje 208, budžet sarajevskog fakulteta je sa svim prihodima (kanton, upisnine, nauka i stručni rad) je u prosjeku oko tri miliona eura, a Bečkog je oko 120 miliona eura. Oba fakulteta su punopravne članice Evropskog prostora visokog obrazovanja, navodi dekan Fejzić.

Dekan Veterinarskog fakuleteta rezimirajući situaciju koja traje godinama na ovoj visokoškolskoj ustanovi ističe da je očigledno došlo vrijeme da se neko ozbiljno pozabavi Univerzitetom, a taj neko je Vlada, Uprava UNSA i predstavnici studenta.

– Ovako je više mučno svima, niko ni s kim nije zadovoljan, bavimo se samo tranšom i platama, što je pitanje lične egzistencije zaposlenih, zaključuje Fejzić u razgovoru za Agenciju FENA.

(FENA/NovoVrijeme.ba)