Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta za pomoć privredi izdvaja oko 4 miliona maraka

Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta objavilo je potencijalnu listu korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2016. godinu, a na osnovu Javnog konkursa za odabir korisnika grant sredstava za 2016. godinu.


poticaji kult

Na Javni konkurs pristiglo je više od 1.000 prijava, od čega je 456 aplikacija zadovoljilo kriterije Javnog konkursa.

Prema potencijalnoj listi korisnika, poticajna sredstva bi trebala biti dodijeljena inovatorima, tradicionalnim i starim obrtima, malim i srednjiim preduzećima, aplikacijama za unapređenje institucijske poduzetničke infrastrukture, za poticaj projektima koje financiraju EU i drugi inozemni donatori, udruženjima, komorama i obrazovnim institucijama, te za tehničko usklađivanje.

Podrška je osigurana i za više od stotinu novoosnovanih biznisa, za poticaje poduzetništvu žena, te poduzetništvo mladih.

Javni konkurs objavljen je 18. maja ove godine, a javno je predstavljen na zajedničkoj konferenciji za medije Federalnog ministarstva razvoja, poduzetništva i obrta i Instituta za razvoj mladih KULT.

Institut za razvoj mladih KULT učestvovao je u pripremi Javnog konkursa, posebno u dijelu unapređenja kriterija koji se odnose na projekte za mlade, žene i novoosnovane biznise, te je pružio podršku ministarstvu u promovisanju Javnog konkursa i informisanja poduzetnika, prvenstveno o načinima prijave na poziv. Vijest o objavi Javnog konkursa na web portalu Instituta za razvoj mladih KULT www.mladi.org pročitalo je oko 15.000 osoba.

Ministarstvo za realizaciju Javnog konkursa, odnosno podršku i pomoć privredi, izdvaja oko 4 miliona konvertibilnih maraka.

Rang liste korisnika grant sredstava Tekućih transfera za 2016. godinu, te sve dodatne informacije o pozivu dostupne su na web stranici ministarstva www.fmrpo.gov.ba.

(KULT)