Fakultet islamskih nauka UNSA organizira program „Diploma u islamskim naukama 2021.“

Nastavu izvode visokokvalificirani predavači Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.


FIN

Fakultet islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu organizira program „Diploma u islamskim naukama 2021.“. Riječ je o programu koji Fakultet islamskih nauka organizira već dugi niz godina.

Program traje tri mjeseca u periodu od januara do aprila i obuhvata osam modula sa 72 sata nastave. Nastavu izvode visokokvalificirani predavači Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu. Nastava se tradicionalno održavala dva puta sedmično od 18:00 do 20:00 h na Fakultetu islamskih nauka, a uključivala je i posjetu islamskim institucijama u Sarajevu.

Respektirajući posebnosti epidemiološke situacije u našoj zemlji i svijetu, ovogodišnji program „Diploma u islamskim naukama 2021.“ održat će se online u večernjim satima od 18:00 do 20:00 h.

Više detalja o programu, načinu prijave i cijenama možete pronaći na sljedećem linku.