Fakultet islamskih nauka u Sarajevu obilježava 46. godišnjicu od osnivanja

Već 46 godina, FIN je otvorenih vrata za one koji se interesiraju za islamsko mišljenje u Bosni i Hercegovini.


FIN
Foto: Fakultet islamskih nauka / Anadolija

Fakultet islamskih nauka (FIN) Univerziteta u Sarajevu (UNSA) utemeljen je 29. septembra 1977. godine, i već 46 godina je otvorenih vrata za one koji se interesiraju za islamsko mišljenje u Bosni i Hercegovini.

 – Fakultet islamskih nauka najznačajniji je projekat Islamske zajednice u BiH i najvrednije zajedničko dobro koje su ostvarili muslimani ovih prostora u drugoj polovici 20. stoljeća, angažmanom najistaknutijih alima i islamski angažiranih intelektualca u bošnjačkom narodu, ocijenio je dekan fakulteta prof. dr. Mustafa Hasani u razgovoru za agenciju MINA.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Podsjetio je da su materijalni opstanak fakulteta osigurali “svi muslimani koji su držali do vjere i obaveza prema svojoj vjerskoj zajednici, učestvovanjem u nesebičnim vakufima i vizionarski osmišljenim akcijama zekata i sadekatul-fitra”.

Kako je naglasio, 46. godišnjicu rada Fakultet islamskih nauka, kao temeljna visokoobrazovna ustanova u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, dočekuje odan povjerenom emanetu i spreman da se suoči s novim izazovima vremena koje dijeli s bošnjačkim vjernicima i velikom misijom da odgaja i obrazuje vjerski kadar za potrebe Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ali i širom svijeta gdje žive Bošnjaci, javlja Anadolija.

 – Danas Fakultet islamskih nauka nastavu nastoji koncipirati i izvoditi uvijek vodeći računa o svojoj primarnoj zadaći: da zajednici zbog koje postoji osigura kadrove kapacitirane da iznesu zadatak misije u današnjem vremenu, u džematu, školi, medresi i drugim institucijama. Da bismo u tome uspjeli, nastojimo održati intenzivne kontakte s kolegama i uvid u literaturu u oblasti islamskih studija, i na Istoku i na Zapadu, naveo je profesor Hasani.

Dodao je da se u nekoliko prethodnih godina na fakultetu intenzivno radilo na uspostavljanju cjelovitog sistema unutrašnjeg osiguranja kvaliteta nastave, naučno-istraživačkog rada i stručno-administrativnih procesa podrške.

 – U periodu koji je pred nama prioritetni zadatak će biti akreditacija studijskih programa fakulteta kao izvanjska potvrda zadovoljenih standarda kvaliteta. Kroz različite aktivnosti na međunarodnom planu u proteklom periodu nastojali smo unaprijediti saradnju fakulteta sa srodnim obrazovnim ustanovama u svijetu i našim džematima u dijaspori, naše svršenike pripremiti za rad i djelovanje u međunarodnom okruženju i dijasporalnim džematima, te općenito pronijeti lijep glas o Fakultetu islamskih nauka kao autentičnom islamskom učilištu u Evropi, istakao je dekan.

Također, Fakultet islamskih nauka intenzivno radi na osavremenjivanju i osiguravanju tehničkih i infrastrukturnih preduslova za ugodniji i atraktivniji rad i boravak studenata i studentica, profesora i saradnika.

 – Uz Studentski centar Islamske zajednice koji pruža optimalne uslove za boravak i učenje, Centrar za Kur’an i sunnet Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu novosagrađeni je objekat s misijom jačanja hifza i institucionalnog izučavanja Kur’ana i sunneta Božijeg poslanika, s.a.v.s., u Bosni i Hercegovini, naveo je Hasani.

Poručio je da je krunski uspjeh fakulteta da kontinuirano radi i izvodi nove generacije svršenika i svršenica na tri studijska programa i tri ciklusa studija koji predstavljaju stub Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini i širom svijeta.

 – U svijetu opterećenom brojnim problemima izazove razumijevamo kao Božiji dar i priliku da budemo bolji, a naš odgovor na njih kao dostatan pokazatelj intelektualne snage naše generacije da promjene koristimo na putu nabolje, zaključio je dekan Fakulteta islamskih nauka Univerziteta u Sarajevu.

Ova značajna godišnjica će biti obilježena i dodjelom vakufnama uposlenicima Fakulteta islamskih nauka, koji su svoja sredstva zavještali za gradnju i rad Centra za Kur'an i sunnet.