Evropska komisija: Takmičenje za mlade u pisanju o proširenju EU

Evropska komisija je pokrenula takmičenje u pisanju pod nazivom: -Šta za vas predstavlja proširena EU?- ciljajući na mlade ljude iz Evropske unije, kao i iz zemalja koje su u procesu proširenja. Pobjednici će osvojiti dvodnevnu posjetu Briselu i e-čitač!


writting competition eu ek cover

Evropska komisija je pokrenula takmičenje u pisanju pod nazivom: “Šta za vas predstavlja proširena EU?“ ciljajući na mlade ljude iz Evropske unije, kao i iz zemalja koje su u procesu proširenja. Pobjednici će osvojiti dvodnevnu posjetu Briselu i e-čitač!

U 2014. godini se obilježava 10-a godišnjica najvećeg proširenja EU-a, kada je EU pristupilo deset zemalja. Danas je EU perspektiva otvorena Albaniji, Bosni i Hercegovini, bivšoj jugoslovenskoj Republici Makedoniji, Islandu, Kosovu*, Crnoj Gori, Srbiji i Turskoj.

U tom smislu, takmičenje će omogućiti mladim ljudima (od 15–25 godina) da iskažu svoje mišljenje o sljedećim pitanjima:

  • Šta sadašnjih 28 zemalja članica Evropske unije može naučiti iz svoje prošlosti kako bi pomogle stvaranju bolje budućnosti?
  • Šta za vas predstavlja proširena Evropska unija?

Pozivaju se učesnici da napišu članak (maks. 700 riječi) ili u najviše tri članka na blogu (maks. 700 riječi sveukupno). Takmičenje je otvoreno do 11. maja 2014. godine.

Žiri svake zemlje će odabrati po jedan rad iz svake starosne grupe (15-18 godina starosti i 19–25 godina starosti) za daljnju procjenu međunarodnog žirija. Najboljem radu iz svake grupe će biti dodijeljena glavna nagrada.

Radi više informacija o takmičenju u pisanju i načinu učešća posjetite: ec.europa.eu

Prilog: EK Writing competition – Rules

(STUDOMAT.ba)