ERASMUS+ program: Konkurs za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Leonu

U okviru ERASMUS+ programa – kreditna mobilnost – raspisan je konkurs za ljetni semestar akademske 2017/2018. godine na Univerzitetu u Leonu (Španija).


escudo txtderecha

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog (bachelor i master) ciklusa Univerziteta u Sarajevu, piše Mreža mira.

U skladu sa potpisanim ugovorom o realizaciji mobilnosti na Univerzitetu u Leonu dostupne su studijske oblasti date ovdje:

IZNOS STIPENDIJE:

 • studenti: mjesečna stipendija u iznosu od 800,00 EUR,
 • putni troškovi do iznosa od 275,00 EUR,
 • viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom, te je stipendista dužan da ove troškove snosi sam.

PRIJAVA:
Način prijavljivanja je objašnjen ovdje. Potrebno je prikupite traženu dokumentaciju (ispod), određeni dokumenti da budu ispunjeni i potpisani od strane odgovornih osoba. Nakon ispunjene aplikacije svu traženu dokumentaciju dostavljate putem e-maila na erasmus@unsa.ba. Obavezno sva dokumentacija treba da bude u PDF formatu sa jasno naznačenim nazivima dokumenata. Obavezno u emailu naznačite za koji univerzitet se prijavljujete.

DOKUMENTACIJA:

Studenti:

 1. Nominacijsko pismo – potpisano od prodekana
 2. Ugovor o učenju – potpisan od strane studenta i prodekana
 3. Prepis ocjena – preveden na engleski od strane sudskog tumača, nije potreban apostil
 4. CV (Europass form)
 5. Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 15.09.2017. godine, a rok za dostavljanje dokumentacije je produžen do 5.12.2017. godine do 15:00 sati.

NAPOMENE:

 • za studente stipendija se odnosi na jednosemestralnu mobilnost (5 mjeseci),
 • stipendija se odnosi na ljetni semestar 2017/2018,
 • dostupno je 6 stipendija po 5 mjeseci za bachelor i master studente,
 • svi traženi dokumenti moraju biti na engleskom jeziku,
 • određeni dokumenti, kao što je ugovor o učenju te nominacijsko pismo moraju imati tražene potpise i pečate prilikom predaje,
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir),
 • dokaz o poznavanju stranog jezika se dostavlja po obavještenju o dobijanju stipendije
 • poštujte zadate rokove dostavljanja dokumentacije.

LINKOVI:

POSTUPAK ODABIRA:

Po završetku konkursa, prijave će biti poslane partnerskom EU univerzitetu kao nominacije. EU univerzitet odlučuje o finalnoj selekciji kandidata prema broju dostupnih stipendija namijenjenih za Univerzitet u Sarajevu. Odabrani kandidati će biti obavješteni od strane EU univerziteta,

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu vam stoji na raspolaganju putem emaila: erasmus@unsa.ba ili telefona 033/565 116.

(STUDOMAT.ba)