Erasmus Mundus Action II program: Univerzitet u Sarajevu ostvario pravo učešća u svim odobrenim projektima

Univerzitet u Sarajevu je obaviješten od partnerskih EU univerziteta da je ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa.


pfsa1

Univerzitet u Sarajevu je obaviješten od partnerskih EU univerziteta da je ostvario pravo učešća u svim projektima odobrenim u posljednjem krugu Erasmus Mundus Action II programa.

Od 2008. godine, otkada je ovaj program otvoren za zemlje Zapadnog Balkana, do posljednjeg poziva prije prelaska u programski okvir Erasmus+, čime je ovaj program praktično zatvoren sa nedavnim objavljivanjem rezultata posljednjeg konkursa i samo će se realizirati tekući projekti, Univerzitet u Sarajevu je ostvario pravo učešća u svakom odobrenom projektu.

U decembru 2013. godine objavljen je podatak na web stranici agencije EACEA da je Univerzitet u Sarajevu jedina visokoškolska institucija u regiji zapadnog Balkana koja je ostvarila pravo učešća u svakom odobrenom projektu iz Erasmus Mundus programa.

Učešćem institucije u svih 19 projekata ili partnerstava od 2008. godine našim studentima, nastavnicima i saradnicima svake akademske godine omogućena je mobilnost na najmanje 30 EU univerziteta samo kroz ovaj program. Također, u 2012. godini, kad je otvorena mogućnost da univerzitet iz zapadnog Balkana dobije ulogu sukoordinatora, Univerzitet u Sarajevu je bio sukoordinator u projektu koji je predvodio Univerzitet u Gracu.

Koristeći mogućnosti ovog programa, nekoliko stotina naših studenata, nastavnika i saradnika boravili su na partnerskim EU univerzitetima, a približno isti broj studenata, nastavnika i saradnika sa EU univerziteta gostovali su na našim organizacionim jedinicama.

– Konkursi za studente, nastavnike i saradnike kroz novoodobrene projekte objavit će se u jesen ove godine, o čemu će svi naši studenti, nastavnici i saradnici biti obaviješteni putem Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz Službe za odnose s javnošću UNSA.

(STUDOMAT.ba)