Ekonomski fakultet u Sarajevu među pet posto najboljih na svijetu

Ekonomski fakultet UNSA se svrstava u pet posto vodećih svjetskih visokoškolskih institucija u oblasti ekonomije i poslovanja.


Jasmina Selimovic

Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu sredinom februara ove godine je reakreditiran od strane AASCB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business), čime je na još pet godina potvrđena prestižna AASCB akreditacija, koja ovaj Fakultet svrstava u pet posto vodećih svjetskih visokoškolskih institucija u oblasti ekonomije i poslovanja.

O značaju potvrđene AASCB akreditacije, benefitima koje je ova akreditacija donijela studentima i zaposlenicima EFSA, ali i društvu u cjelini za Business Magazine govorila je prof.dr. Jasmina Selimović, dekanesa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu za Business-magazine.ba.

BM: Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu je 2015. godine dobio američku AACSB akreditaciju, prestižno priznanje za ekonomske i poslovne fakultete u cijelom svijetu. U februaru 2021. godine Fakultet je reakreditiran AACSB akreditacijom, ponovo na maksimalan period od pet godina. Šta je zapravo ova akreditacija i šta ona znači za Ekonomski fakultet?

Selimović: Ekonomski fakultet u Sarajevu je, prije pet godina, prvi put oficijelno stekao AACSB akreditaciju (The Association to Advance Collegiate Schools of Business) i tako postao prva AACSB akreditirana visokoškolska institucija u Bosni i Hercegovini i jedna od malobrojnih akreditiranih u regionu. S obzirom da je ovim priznanjem, primljen u zajednicu pet posto najkvalitetnijih visokoškolskih institucija iz ekonomije i poslovanja u cijelom svijetu, akreditacija od tada predstavlja najveću potvrdu vodeće pozicije Ekonomskog fakulteta u Sarajevu u Bosni i Hercegovini,  rekla je Selimović.

U februaru 2021. godine, Fakultet je potvrdio svoju poziciju među pet posto najboljih u svijetu, dobijanjem AACSB akreditacije po drugi put, također na maksimalan period od pet godina. Ova akreditacija se odnosi na čijelu instituciju, sve naše programe i procese, a standardi AACSB-a, u svijetu važe za najrigoroznije u pogledu zahtijevanog nivoa kvaliteta rada cijele institucije. Reakreditaciji je prethodio petogodišnji proces unapređenja ključnih područja – obrazovanja i učenja, istraživanja te kvalitete programa/kurikuluma.

U Jugoistočnoj Evropi AACSB akreditaciju posjeduje samo pet fakulteta među kojima je i naš Fakultet, a u širem okruženju samo po jedan fakultet u Austriji i Italiji. Svi naši sadašnji i bivši studenti, zaposlenici, te partneri, mogu biti ponosni na činjenicu da pripadamo društvu elitnih i svjetski prepoznatih ekonomskih fakulteta.

BM: Koje benefite je AACSB akreditacija donijela Ekonomskom fakultetu, njegovim studentima i zaposlenicima?

Selimović: Sticanje AACSB akreditacije predstavlja najviše međunarodno postignuće za visokoškolske institucije koje nude programe iz ekonomskih i poslovnih nauka u svijetu. Ova akreditacija je posebno značajna jer Ekonomskom fakultetu u Sarajevu omogućava saradnju sa visokokvalitetnim institucijama izvan Bosne i Hercegovine te predstavlja put međunarodne kvalitete i unapređivanja procesa prema svjetskim standardima.

Akreditacija konkretno za studente Ekonomskog fakulteta u Sarajevu znači da su njihove diplome prepoznatljive na međunarodnom/globalnom tržištu rada, što je vrlo značajno imajući u vidu veliku konkurenciju ekonomskih i poslovnih fakulteta u svijetu (trenutno ih ima oko 15.000). Istovremeno, ovo priznanje je neka vrsta garancije našim studentima da stiču znanja na jednak način kao i njihove kolegice i kolege u svijetu.

Dalje, ovo predstavlja potvrdu kvalitete nastavnog osoblja u smislu profesionalnog obavljanja svih aktivnosti koje su u vezi sa nastavnim procesom, naučno-istraživačkim radom, kao i programima cjeloživotnog učenja koji su direktno u korelaciji sa potrebama tržišta rada.

Bez obzira na sva dešavanja u posljednjoj godini, mi se trudimo usvojiti najbolje svjetske prakse, koje su primjenjive kod nas te ih da odgovarajući način implementirati u našim učionicama (virtuelnog karaktera, ali i onim tradicionalnim). Svi naši nastavni planovi, koji su baza za nastavni proces, se kontinuirano provjeravaju, unapređuju i usklađuju sa potrebama tržišta rada i modernim svjetskim praksama.

BM: Na kakva unapređenja mislite i šta je to novo što je Ekonomski fakultet u Sarajevu uveo i planira uvesti u nastavne planove i programe, a prilagođeno je potrebama bh. tržištu rada?

 Selimović: Kada govorimo o unapređenjima nastavnih planova i programa, tu mislimo na poboljšanja postojećih i uvođenje novih akademskih i stručnih programa na sva tri ciklusa studija.

U prethodnoj akademskoj godini uveli smo stručni dvogodišnji studij u saradnji sa Raiffeisen bankom u Bosni i Hercegovini – Poslovanje i informacione tehnologije. Ovaj studij je namijenjen učenicima koji su završili srednju školu, ali umjesto akademskog programa, se žele specijalizirati u primjeni informacionih tehnologija i alata u poslovanju, s posebnim naglaskom na bankarski sektor. Na taj način će bh. tržište rada dobiti atraktivne kadrove koji će predstavljati sponu između poslovanja i napredne primjene IT. Uz boravak na Fakultetu, ovaj program studentima garantira i vrijeme provedeno na stručnoj praksi u finansijskim institucijama, konkretnije u Raiffesien banci.

Kao jedan od naših najboljih programa I ciklusa studija ističe se program na engleskom jeziku koji izvodimo u saradnji sa Griffith College Dublin – Sarajevo Business School. Ovo je jedini dodiplomski program u Bosni i Hercegovini koji studentima daje mogućnost pohađanja međunarodnog akademskog programa kod kuće, a posljednju godinu studija u Dublinu, zajedno sa 5.000 studenata iz cijelog svijeta.

Nedavno smo uveli i MBA studij iz oblasti bankarstva i finansijskog menadžmenta, te računovodstva. Ovaj studij izvodimo u saradnji sa Ekonomskim fakultetom Univerziteta u Ljubljani, a po završetku studenti dobijaju diplome oba fakulteta. Naš partner, Fakultet u Ljubljani je rangiran među 90 najboljih fakulteta u svijetu. Menadžment i informacioni sistemi je master program koji realizujemo u saradnji sa kompanijom Microsoft BiH. S obzirom na potrebe bh. tržišta za IT kadrom, jedan od najtraženijih studijskih programa.