Dvojne diplome Internacionalnog univerziteta u Sarajevu i Istanbulskog tehničkog univerziteta

U svrhu unapređenja obrazovnog sistema i mobilnosti studenata, Internacionalni univerzitet u Sarajevu (IUS) i Istanbulski tehnički univerzitet (İTÜ) potpisali su protokol o dvojnim diplomama u petak, 2. novembra 2018. ITU je jedan od najprestižnijih državnih univerziteta u Turskoj i IUS izražava svoje iskreno zadovoljstvo ostvarenom saradnjom.


IUS Preko 1.800 maturanata pristupilo testiranju za stipendije 5

Rektor IUS-a dr. Ahmet Yıldırım, prorektor dr. Ş. Taha İmeci i generalni sekretar Armin Kerić posjetili su rektora Istanbulskog tehničkog univerziteta (İTÜ) dr. Mehmeta Karacu u Istanbulu, gdje je i potpisan protokol o dvojnim diplomama.

Posebna pogodnost za IUS i ITU studente će biti ta što će imati priliku živjeti i studirati po dvije godine u Turskoj i Bosni i Hercegovini, dobiti dvojne diploma, a putem IUS Erasmus programa posjetiti i mnoge druge evropske zemlje.

Kao rezultat ove odluke koja se prvenstveno odnosi na studijske programe na polju inžinjeringa, te preduzimanjem koraka da se ovaj program objavi u smjernicama ÖSS-a (turskog prijemnog ispita za upis na univerzitete, prim. prev.) za akademsku godinu 2019/20, ovim okvirom se predviđa da nakon završetka pripremne škole engleskog jezika na IUS-u, prve 2 godine studija na IUS-u i posljednje 2 godine studija na İTÜ-u, studenti koji diplomiraju dobiju diplome oba univerziteta. Obzirom da se radi o turskom državnom univerzitetu, studenti koji dobiju ove diplome mogu poboljšati svoju konkurentnost na tržištu rada.

Internacionalni univerzitet u Sarajevu, kao društveno odgovorna firma nastavlja tragati za rješenjima koja će studentima olakšati kako studiranje, tako i poboljšati šanse za brže i uspješnije zapošljavanje.

(STUDOMAT.ba)