Direktor Agencije za rad i zapošljavanje: U BiH nema više od 320 hiljada nezaposlenih

Konferencija Ciljevi i aktivnosti Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024 i Ekonomsko-socijalna pozicija Bosne i Hercegovine, s koje je poručeno da su potrebne značajne ekonomske reforme da bi se u BiH smanjio broj nezaposlenih, održana je jučer u Sarajevu.


Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH; Foto: Novo Vrijeme
Adnan Delić, direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH; Foto: Novo Vrijeme

Konferencija “Ciljevi i aktivnosti Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja ‘Horizont 2024′ i Ekonomsko-socijalna pozicija Bosne i Hercegovine”, s koje je poručeno da su potrebne značajne ekonomske reforme da bi se u BiH smanjio broj nezaposlenih, održana je jučer u Sarajevu.

Predsjednik Upravnog odbora Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024″ Senad Tafro izjavio je da je jedan od ciljeva konferencije kreiranje zajedničkog ekonomskog prostora BiH te jačanje uticaja civilnog društva uključenog u sektor socijalnog i ekonomskog razvoja u BiH.

– Cilj ove konferencije jeste podrška kreiranju zajedničkog ekonomskog prostora BiH i regije, podrška socijalnim i ekonomskim kretanjima u BiH kao i naučnim i stručnim aktivnostima koje su usmjerene ka socijalnim, ekonomskim i pravnim reformama na ovim područjima. Osim toga, cilj je i kreiranje novih radnih mjesta, razvoj poljoprivrede i povećanje izvoza, istaknuo je Tafro.

Inače, 17 nevladinih organizacija s područja cijele BiH je oformilo Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024″ da bi udruženo djelovali s vlastima na provođenju ekonomskih reformi.

Kako je kazao Tafro, plan je udruženo raditi s vlastima da bi se napravila platforma da ljudi iz Evropske unije (EU) i investitori ne razgovaraju samo s vlastima nego i s građanima i nevladinim sektorom.

Zahvalio je ambasadama SAD-a, Turske, Švedske, Norveške za svesrdnu podršku.

Direktor Agencije za rad i zapošljavanje BiH Adnan Delić istaknuo je da je snažnom i sveobuhvatnom reformom moguće povećati broj radnih mjesta u BiH.

Kako je kazao, bez jakog ekonomskog razvoja BiH i nužnih socijalnih reformi koje podrazumijevaju zakonske propise u BiH koji se odnose na smanjenje cijene rada po zaposlenom radniku i niz drugih izmjena zakonskih rješenja, BiH ne predstoji neka svijetla budućnost.

– Jednom jakom reformom koja će biti urađena na naučnoj osnovi može se doći u situaciju povećanja radnih mjesta i većeg zapošljavanja. Pretpostavlja se, a i neke statistike govore, da u “sivoj ekonomiji” u BiH radi više od 200.000 ljudi. Stručnom analizom bi se moglo doći do prihvatljive cijene rada za poslodavce u BiH da bi ljudi u sivoj ekonomiji ušli u legalne tokove tržišta rada, rekao je Delić.

Kazao je i da nisu tačni navodi da u BiH postoji 500.000 nezaposlenih, nego, kako kaže, najviše 320.000 ljudi.

– Anketa o radnoj snazi, koja je jedina relevantna u svim zemljama EU i svim razvijenim zemljama, govori da u BiH ima 27,5 posto nezaposlenih, ustvari oko 300.000 do 320.000 ljudi. To govore Svjetska banka i ozbiljne međunarodne institucije. Siguran sam i odgovorno tvrdim da u BiH nema više od 320 hiljada nezaposlenih, naglašava Delić.

Savez nevladinih organizacija, Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja “Horizont 2024″ organizirao je ovu konferenciju radi doprinosa uspostavljanju saradnje i jačanju utjecaja civilnog društva uključenog u sektor socijalnog i ekonomskog razvoja BiH.

(Fena/SEEbiz.net)