Da li studenti dovoljno poznaju svoja prava?


Da li studenti dovoljno poznaju svoja prava

Da li studenti poznaju svoja prava? Da li studenti uopšte reaguju ako su im prava narušena? Odgovore na ova pitanja smo potražili među studentima Univerziteta u Sarajevu.

Razgovarao: Rašid Halilović

Da li studenti dovoljno poznaju svoja pravaZanimajući se na šta se to studenti najviše žale i da li su njihove žalbe osnovane, kontaktirali smo predsjednika Asocijacije studenata Fakuteta političkih nauka Samira Arnautovića.

– Glavni problem je nepoznavanje prava kod studenata, ali mi aktivno radimo na rješavanju. Najčešće se žale krajem/početkom akademske godine oko prenosa ispita i sl. što je, kao što i sami znate neosnovano, kazao je Arnautović.

Izjavu o tome da li se studenti uopšte žale, te da li su narušena prava studenata na njihovom fakultetu, dao nam je i predsjednik Asocijacije studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Mirza Buljubašić.

– Prava studenata nisu narušena, ona postoje i studenti su krivi što ih ne poznaju ili neće da znaju norme koje ih štite, a što je najinteresantnije studenti su pasivni, i samo prihvate profesora i predmet kao takav, bez ikakvog kritičkog razmišljanja, te ne žele da ulaze u konfrontacije sa njima, tvrdi Buljubašić.

Prema anketi sprovedenoj među ispitanicima različitih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu, od 150 anketiranih studenata, 59% se izjasnilo da smatra da su im u toku studiranja narušena prava, dok je 41% odgovorilo negativno.

Načinom odvijanja nastave nije zadovoljno 75% studenata, te su kvalitet nastave na skali od 1 do 10, ocijenili ovako:

Ocjena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% 5 10 16 8 25 10 13 7 3 3

U našem razgovoru sa predsjednikom asocijacije SPONA, dotakli smo se i primjene “Bolonje” na FPN-u.

– Najveća kočnica primjeni “Bolonje” su stari profesori koji nisu spremni da se prilagode novim tokovima, nepotizam i sl. ali postoji kritična masa nastavnika, sa naglaskom na nekoliko dobrih profesora i nekoliko perspektivnih asistenata koji čine jezgro potencijalno vrlo dobrog i kvalitetnog nastavnog osoblja, tvrdi Arnautović.

Saradnju sa Asocijacijom na vlastitom fakultetu, na skali od 1 do 10, anketirani studenti su ocijenili ovako:

Ocjena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% 22 12 8 8 13 9 11 12 1 4

Na pitanje da li se Bolonjski sistem sprovodi na pravi način, 95% ispitanika je odgovorilo negativno.

(STUDOMAT.ba)