Da li studenti dovoljno poznaju svoja prava?


Da li studenti poznaju svoja prava? Da li studenti uopšte reaguju ako su im prava narušena? Odgovore na ova pitanja smo potražili među studentima Univerziteta u Sarajevu.

Advertisements

Razgovarao: Rašid Halilović

Advertisements

Zanimajući se na šta se to studenti najviše žale i da li su njihove žalbe osnovane, kontaktirali smo predsjednika Asocijacije studenata Fakuteta političkih nauka Samira Arnautovića.

– Glavni problem je nepoznavanje prava kod studenata, ali mi aktivno radimo na rješavanju. Najčešće se žale krajem/početkom akademske godine oko prenosa ispita i sl. što je, kao što i sami znate neosnovano, kazao je Arnautović.

Izjavu o tome da li se studenti uopšte žale, te da li su narušena prava studenata na njihovom fakultetu, dao nam je i predsjednik Asocijacije studenata Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Mirza Buljubašić.

– Prava studenata nisu narušena, ona postoje i studenti su krivi što ih ne poznaju ili neće da znaju norme koje ih štite, a što je najinteresantnije studenti su pasivni, i samo prihvate profesora i predmet kao takav, bez ikakvog kritičkog razmišljanja, te ne žele da ulaze u konfrontacije sa njima, tvrdi Buljubašić.

Prema anketi sprovedenoj među ispitanicima različitih fakulteta na Univerzitetu u Sarajevu, od 150 anketiranih studenata, 59% se izjasnilo da smatra da su im u toku studiranja narušena prava, dok je 41% odgovorilo negativno.

Načinom odvijanja nastave nije zadovoljno 75% studenata, te su kvalitet nastave na skali od 1 do 10, ocijenili ovako:

Ocjena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% 5 10 16 8 25 10 13 7 3 3

U našem razgovoru sa predsjednikom asocijacije SPONA, dotakli smo se i primjene “Bolonje” na FPN-u.

– Najveća kočnica primjeni “Bolonje” su stari profesori koji nisu spremni da se prilagode novim tokovima, nepotizam i sl. ali postoji kritična masa nastavnika, sa naglaskom na nekoliko dobrih profesora i nekoliko perspektivnih asistenata koji čine jezgro potencijalno vrlo dobrog i kvalitetnog nastavnog osoblja, tvrdi Arnautović.

Saradnju sa Asocijacijom na vlastitom fakultetu, na skali od 1 do 10, anketirani studenti su ocijenili ovako:

Ocjena 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
% 22 12 8 8 13 9 11 12 1 4

Na pitanje da li se Bolonjski sistem sprovodi na pravi način, 95% ispitanika je odgovorilo negativno.

(STUDOMAT.ba)

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!