“Crash Course in Economy” na Internacionalnom Burch Univerzitetu

Na Internacionalnom Burch Univerzitetu je u utorak, 25.02.2014. godine, u organizaciji Centra za cjeloživotno učenje i studentskog Business Development Club-a u saradnji sa Udruženjem Multi Tuzla, održan seminar pod nazivom: Crash Course in Economy.


crash course in economy burch

Na Internacionalnom Burch Univerzitetu je u utorak, 25.02.2014. godine, u organizaciji Centra za cjeloživotno učenje i studentskog Business Development Club-a u saradnji sa Udruženjem “Multi” Tuzla, održan seminar pod nazivom “Crash Course in Economy”. Seminar je realizovan u tri sesije i to: “Osnove ekonomije”, “Islam i slobodno tržište” i “Ekonomski problemi BiH”.

Predavanja su vodili Admir Čavalić ii Dženan Smajić, autori knjige “Islam i slobodno tržište”. Učesnici seminara su imali priliku naučiti nešto novo o osnovama ekonomije kao nauke, historijatu ekonomske misli, sa fokusom na ideje ekonomskog liberalizma. Također, prisutni su učestvovali u raspravi o aktuelnim ekonomskim problemima i rješenjima za Bosnu i Hercegovinu, kao i uzrocima i krajnjim ishodom protesta koji se održavaju širom države. Predavanje o Islamu i slobodnom tržištu je prikazalo neke osnovne poveznice između Islama kao religije i ideja ekonomskog liberalizma, poput zabrane kontrole cijena, niskih poreza i nameta, ograničene države, te pravnog pluralizma.

Na kraju seminara izvršena je i promocija knjige “Islam i slobodno tržište”. Riječ je o prvoj knjizi u Bosni i Hercegovini, ali i regionu koja se bavi ovom tematikom kompatabilnosti Islama sa konceptom slobodnog tržišta. Seminar je pratio veliki broj studenata, nakon čega im je uručen i certifikat od strane Centra za cjeloživotno učenje, saopšteno je iz Udruženja “Multi”.

(STUDOMAT.ba)