HEA BiH: Pripreme za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Tuzlanskom kantonu

Tema sastanka bila je razmjena informacija o aktivnostima ministarstva u oblasti visokog obrazovanja i sagledavanje spremnosti za akreditaciju visokoškolskih ustanova u ovom kantonu.


Foto: HEA BiH
Foto: HEA BiH

Direktor Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta dr Husein Nanić sastao se protekle sedmice sa ministrom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, dr Mirsadom Kunićem. Tema sastanka bila je razmjena informacija o aktivnostima ministarstva u oblasti visokog obrazovanja i sagledavanje spremnosti za akreditaciju visokoškolskih ustanova u ovom kantonu.

Advertisements

Ministar Kunić istakao je trenutne aktivnosti u ovom ministarstvu na izradi izmjena Zakona o visokom obrazovanju, novog pravilnika o akreditaciji te ostalih neophodnih podzakonskih akata. Najavljeno je da će Ministarstvo uskoro donijeti potrebne akte kako bi bili stvoreni neophodni uvjeti da visokoškolske ustanove sa područja Kantona podnesu zahtjev za akreditaciju.

Direktor Agencije informisao je ministra o aktuelnim aktivnostima Agencije u oblasti osiguranja kvaliteta i razvoja visokog obrazovanja kao i pripremama Agencije za podnošenje zahtjeva za punopravno članstvo u Evropskoj asocijaciji za osiguranje kvaliteta, ENQA. Govoreći o procesu akreditacije, dr Nanić je istakao potrebu i zatražio aktivniji pristup svih učesnika u procesu akreditacije.

Advertisements

U radu sastanka u Tuzli učestvovali su i rektor Univeziteta u Tuzli prof.dr Enver Halilović i pomoćnik direktora za osiguranje kvaliteta dr Benjamin Muhamedbegović, saopšteno je iz Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina.

(hea.gov.ba)