CIN: Na internetu cvjeta trgovina akademskim radovima

Internetski portali i pojedinci u BiH i regiji, nude usluge izrade seminarskih, diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija po cijeni od 10, pa do 500 eura.


Internetski portali i pojedinci u BiH i regiji, nude usluge izrade seminarskih, diplomskih i magistarskih radova te doktorskih disertacija po cijeni od 10, pa do 500 eura.

seminarski maturski diplomski prodajaOni navode da za studente i postdiplomce pišu radove iz različitih oblasti, ali da odgovornost snose fakulteti koji dopuštaju da studenti steknu diplome, a da ne provjere ko je zaista autor rada. Ipak, prodavači radova uglavnom kriju svoj identitet, predstavljajući se klijentima lažnim imenima ili pseudonimima.

Kontakt s klijentima

Profesori rijetko razotkrivaju studente koji do diplome i akademske titule pokušavaju doći prevarom, a sankcije se razlikuju od fakulteta do fakulteta.

Novinari Centra za instraživačko novinatstvo (CIN) otkrili su da je u Srbiji i BiH registrirano oko 30 portala koji nude gotove radove ili ih izrađuju po želji klijenata. Od toga njih 26 osnovano je 2007. godine u okviru grupe Seminarski i diplomski iz Srbije. Svi portali imaju dvije iste e-mail adrese za komunikaciju s klijentima, a na poruke koje su novinari poslali na ove adrese odgovorila je jedna osoba koja je navela da nema potrebe da se obraćamo svim portalima, jer iza njih stoje isti ljudi.

Cijene nisu ujednačene i zavise od ponuđača, ali i od toga kupuje li se gotov ili rad koji tek treba napisati, koji je i skuplji. Najjeftiniji su eseji i gotovi seminarski radovi koji koštaju između 5 i 15 eura. Diplomski radovi koštaju od 25 do 200 eura, magistarski od 50 do 250 eura, dok je za doktorski rad potrebno izdvojiti i do 500 eura. Pojedini portali povremeno imaju i akcije u kojima daju popuste na određene vrste radova, nudeći i usluge pisanja na engleskom jeziku, što je skuplje.

Različite kazne

Prema državnim zakonima o visokom obrazovanju u BiH, Srbiji i Hrvatskoj, od studenata se očekuje da budu etični i da poštuju pravila studiranja koje je propisala visokoškolska ustanova. Pravilnici koje donose fakulteti preciznije uređuju obaveze studenata te navode i sankcije za prekršaje koje su različite od fakulteta do fakulteta, a sežu od izricanja opomena do isključenja sa studija.

Nermin Đapo, profesor s Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta u Sarajevu, kaže da je mogućnost prevare smanjena ili gotovo nemoguća ako je mentor potpuno uključen u izradu rada.

Profesori pojedinih fakulteta u Sarajevu, Zagrebu i Beogradu, koje su kontaktirali novinari CIN-a, znaju da postoje oglasi za prodaju akademskih radova, ali je većina kazala da nisu imali iskustvo sa studentima koji su koristili takve usluge. Od deset profesora koje su novinari CIN-a kontaktirali samo je Marko Simendić, profesor istorije političkih teorija na Fakultetu političkih nauka u Beogradu, naveo da su prošle godine otkrili slučaj trgovine seminarskim radovima.

Potpisivanje izjave

Nakon uvođenja bolonjskog obrazovnog sistema studenti na bh. fakultetima bi prilikom predaje diplomskih i magistarskih radova trebali potpisivati izjave o autorstvu i plagijatstvu, kojima potvrđuju samostalno pisanje. Prema riječima Mirsada Šehovića, zamjenika glavnog tužioca Kantona Sarajevo, ako neko napiše rad za studenta, a on se potpiše kao autor, riječ je o prevari i lažnom predstavljanju na osnovu kojeg se može steći korist. Dodaje da u tužilaštvu do sada nisu imali takvih slučajeva.

(Avaz.ba)