ANU BiH Domu zdravlja u Tuzli donirala stručnu literaturu

U ime Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Husref Tahirović je danas Domu zdravlja "Dr. Mustafa Šehović" u Tuzli uručio 30 primjeraka naučno - stručnog časopisa „Acta medica academica”. Osnovna misija ovog časopisa jeste da objavljuje članke koji donose nove stručne i naučne spoznaje.


Pavlović-Čalić primila Husrefa Tahirovića, Foto: TIP.ba
Pavlović-Čalić primila Husrefa Tahirovića, Foto: TIP.ba

U ime Akademije nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine, akademik Husref Tahirović je danas Domu zdravlja “Dr. Mustafa Šehović” u Tuzli uručio 30 primjeraka naučno – stručnog časopisa „Acta medica academica”. Osnovna misija ovog časopisa jeste da objavljuje članke koji donose nove stručne i naučne spoznaje.

Pavlović-Čalić primila Husrefa Tahirovića, Foto: TIP.ba
Pavlović-Čalić primila Husrefa Tahirovića, Foto: TIP.ba

“Ovaj broj, koji smo danas poklonili ljekarima Doma zdravlja u Tuzli, jeste tematski broj časopisa, posvećen porodičnoj medicini”, riječi su akademika Tahirovića koji je ujedno i Urednik ovog međunarodno priznatog i indeksiranog časopisa.

Kako ga akademik Tahirović naziva, skromni poklon, u mnogome će poslužiti ljekarima Doma zdravlja u Tuzli da kroz stručnu literaturu dodatno unaprijede kvalitet svog rada. Uz riječi zahvale Akademiji, direktor Doma zdravlja Kasim Brigić je istakao uvjerenje da će posebno ovaj broj, posvećen porodičnoj medicini, mnogo značiti ljekarima, posebno ako se uzme u obzir da su Dom zdravlja Tuzla i Katedra porodične medicine “perjanica” ove oblasti u Bosni i Hercegovini.

Domaćin današnjoj prigodi bilo je Ministarstvo zdravstva Tuzlanskog kantona, koje u svom svakodnevnom radu pruža podršku radu i razvoju Doma zdravlja u Tuzli i svih drugih medicinskih ustanova na području Tuzlanskog kantona.

(TIP.ba)