CEI “Nahla”: Konkurs za honorarni angažman predavačice na kursu njemačkog jezika

Centar za edukaciju i istraživanje "Nahla" iz Sarajeva raspisuje konkurs za honorarni angažman predavačice na kursu njemačkog jezika.


cei nahla konkurs

Honorarna predavačica njemačkog jezika bit će angažirana na kursu njemačkog jezika i na izradi plana i programa za kurs njemačkog jezika. Kurs je namijenjen odraslim osobama (18+) i usklađen je s principima andragogije. Dinamičan je i interaktivan, te se realizira u malim grupama. Nastava je organizirana radnim danima u terminu od 18.00 do 21.00. Maksimalan broj časova u toku radne sedmice je 12.

Uvjeti:

  • Diploma dodiplomskog studija njemačkog jezika
  • Dvije godine iskustva u struci na poslovima predavačice
  • Preporuka/e ranijih poslodavaca

Poželjne karakteristike:

  • profesionalnost u ophođenju prema organizatoru i polaznicima kurseva,
  • odgovornost i tačnost u realizaciji kursa,
  • dobre komunikacijske i prezentacijske vještine i
  • sposobnost i želja za prenošenjem znanja.

Prijave na konkurs isključivo putem ONLINE FORMULARA do 18h u četvrtak, 11. maja 2017. godine.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Kandidatkinje koje uđu u uži izbor bit će pozvane na intervju.

(STUDOMAT.ba)