Borba protiv moždanog udara u Tuzli

Obilježavanje Svjetskog dana moždanog udara tradicionalno nastavlja sa implementacijom i u Tuzli od strane Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Tuzli „MEDICUS“ zajedno u saradnji sa Klinikom za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.


Moždani udar 2017 plakat

Kako u Tuzli, tako i u cijelom svijetu, 29. oktobar se obilježava kao Svjetski dan moždanog udara, s ciljem upoznavanja javnosti o prirodi i visokom broju slučajeva moždanog udara, njegovoj prevenciji i tretmanu stanja. Obilježavanje ovog datuma je pokrenuto 2006. godine od strane Svjetske organizacije za moždani udar (WSO).

Vođeni pozitivnim primjerima i komentarima u odnosu na prethodne godine, centralnu aktivnost ovogodišnjeg projekta čini javna tribina. Pored nje, planirane su i javne promocije zdravlja u nedelju (29.10.) na lokacijama Bingo City Center Tuzla i Mercator Center Tuzla. U okviru ovih promocija planirano je postavljanje promotivnih štandova gdje će građani moći dobiti najnovije informacije vezane za moždani udar kao i mogućnost procijene zdravstvenog stanja u vidu mjerenja krvnog tlaka, šećera u krvi i sl. Kao i prethodnih godina, svi građani će imati priliku da prisustvuju na svim događajima. Pored Tuzle obilježavanje ovog značajnog datuma će uzeti mjesto i u Gračanici s ciljem pokrića većeg broja stanovnika i širenja informacija.

Glavni cilj projekta je zdravstveno prosvijećivanje opšte populacije kada je u pitanju prepoznavanje i važnost faktora rizika, simptoma i znakova moždanog udara te brzina reagovanja na iste kao i važnost životnih navika za generalno unaprijeđenje kvalitete života.

Pored javnih promocija, aktivnosti projekta uključuju i javnu tribinu koja će se održati u amfiteatru Medicinskog fakulteta Tuzla u petak (27.10.) sa početkom u 14h i koja će naravano biti otvorena za sve zainteresirane. Ideja javne tribine je pružiti svim građanima kvalitetnu atmosferu i platformu gdje će moći dobiti sve potrebne informacije vezane za moždani udar i značaj obima njihovih mogućnosti u borbi protiv istog. Kooridnatori ovogodišnjeg projekta su studenti Rabotić Ilvana i Mujanović Adnan, sa mentorom projekta prof.dr. Dževdetom Smajlovićem, načelnikom Klinike za neurologiju Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla.

(STUDOMAT.ba)