BBI banka osigurala sredstva za dodjelu 500 stipendija

Bosna Bank International (BBI) iz sredstava Fonda Sheikh Saleh Kamel i za 2012/2013. školsku/akademsku godinu osigurala je sredstva za stipendiranje 500 učenika i studenata, državljana BiH, na školskim i visokoškolskim ustanovama na teritoriji cijele BiH.


bbi logo

Bosna Bank International (BBI) iz sredstava Fonda Sheikh Saleh Kamel i za 2012/2013. školsku/akademsku godinu osigurala je sredstva za stipendiranje 500 učenika i studenata, državljana BiH, na školskim i visokoškolskim ustanovama na teritoriji cijele BiH.

bbi logoIz Fonda Sheikh Saleh Kamel, koji je osnovan na inicijativu BBI-a i filantropa Sheikha Saleha Abdullaha Kamela, osnivača i predsjedavajućeg Al-Baraka finansijske i poslovne grupacije, za 500 stipendista osigurana su sredstva u iznosu 600.000 američkih dolara za ovu školsku/akademsku godinu.

Stipendije su primarno namijenjene djeci bez jednog ili oba roditelja, na teritoriji cijele BiH, a potom eventualno i ostalim kategorijama, ocjenjujući uspjeh, te uzimajući u obzir, između ostalog, ukupne prihode i socijalni status domaćinstva.

Konkurs za prijavu za stipendije bit će objavljen na stranici BBI banke i u dnevnim novinama, a odluku o tome ko će dobiti stipendiju donijet će Komisija sačinjena od predstavnika BBI-a, Ministarstva obrazovanja i nauke FBiH, Rektorata Univerziteta u Sarajevu,  Islamske zajednice BiH, te Asocijacije Fatma.

BBI kao društveno odgovorna banka od svog osnivanja na različite načine promivira obrazovanje i pomaže učenicima, studentima i postdiplomcima dajući im stipendije i pozajmice kontinuirano u prethodnih 11 godina.

(vijesti.ba)