Stipendije za studente Građevinskog i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisalo je Javni oglas za dodjelu stipendija redovnim ili redovnim samofinansirajućim studentima Građevinskog fakulteta i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije u akademskoj 2012/13. godini.


jp autoceste fbih thumb

jp autoceste fbihNa osnovu člana 2., 4. i 5. Pravilnika o dodjeli stipendija broj 01-658-7/12 od 20.02.2012. godine, direktor JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar raspisuje,

JAVNI POZIV
za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
za redovne ili redovne samofinansirajuće studente
Građevinskog fakulteta i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer)
treće godine prvog ciklusa studija i prve i druge godine drugog ciklusa studija

I

Planom poslovanja JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar predviđena su sredstva za stipendiranje redovnih i redovnih samofinansirajućih studenata Građevinskog fakulteta i Fakulteta za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer) dodiplomskog i postiplomskog studija, počev od treće godine prvog ciklusa studija.

II

Ukupan broj planiranih stipendija za dodjelu je 25, od čega je 15 stipendija planirano za studente treće godine prvog ciklusa, a 10 stipendija za studente četvrte i pete godine drugog ciklusa studija.

Visina mjesečne stipendije iznosi:

 • 100 KM- za stutente treće godine prvog ciklusa studija ( od dana dodjele stipendije do završetka započetog ciklusa)
 • 300 KM – za studente prve i druge godine drugog ciklusa studija ( od dana dodjele stipendije do završetka započetog ciklusa).

III

Sa izabranim kandidatima, zaključuje se Ugovor o dodjeli stipendija kojim se međusobno regulišu prava i obaveze stipendista i JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

IV

Izbor kandidata i dodjela stipendija izvršit će se na način i po postupku predviđenom u Pravilniku o dodjeli stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

V

Pravo sudjelovanja na Konkursu imaju izuzetno uspješni studenti u statusu redovnog studenta ili redovnog samofinansirajućeg studenta koji studiraju na Građevinskom fakultetu i Fakultetu za saobraćaj i komunikacije (cestovni smjer), na osnovu rezultata ostvarenih u 2011./2012. akademskoj godini, po sljedećim uvjetima:

 1. da je student treće godine prvog ciklusa studija i prve i druge godine drugog ciklusa studija;
 2. da imaju status redovnog ili redovnog samofinansirajućeg studenta;
 3. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 4. da nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježije stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća).

VI

Preliminarnu listu stipendista objavljuje Komisija za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar na web stranici JP Autoceste FBiH najkasnije 30 dana od dana isteka roka za podnošenje zahtjeva za dodjelu stipendije.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

 1. Biografiju
 2. Uvjerenje o državljanstvu
 3. Izvod iz matične knjige rođenih,
 4. Uvjerenje/potvrda da je kandidat redovan student/redovan samofinansirajući student,
 5. Uvjerenje o prosjeku ocjena iz prethodne godine
 6. Izjava (popunjava kandidat) ovjerena od strane nadležne općinske službe da kandidat nema odobren kredit, stipendiju ili drugi oblik novčanog primanja koji ima obilježije stipendije od javnog sektora (općine, Grad, Kanton, FBiH, BiH, fondovi, ministarstava i javna preduzeća) za akademsku godinu 2012. i 2013 godinu.
 7. Kućna lista (izdaje se i ovjerava u Općini)
 8. Uvjerenje o visini prosječnih primanja za članove domaćinstva ( potvrda firme o visini plate, čekovi od penzije, i drugih novčanih primanja ili potvrda o nezaposlenosti)
 9. Za studente porodica poginulih boraca, RVI, demobilisanih boraca i civilnih žrtava rata, dostaviti dokaz o statusu (rješenje nadležnog organa).

Kompletna dokumentacija se dostavlja u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.

Konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu i na web stranici JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje.

Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom preporučeno na adresu:

JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar
Ul. Braće Fejića b.b., 88.000 Mostar
s naznakom
“Prijava za dodjelu stipendija JP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar“

(STUDOMAT.ba)