ANUBiH: Zvanična promocija novih akademika BiH

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) će u srijedu, 27. februara, u Sarajevu upriličiti promociju novoizabranih redovnih i dopisnih članova, u okviru svečane sjednice Skupštine ANUBiH.


anubih grb

Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine (ANUBiH) će u srijedu, 27. februara, u Sarajevu upriličiti promociju novoizabranih redovnih i dopisnih članova, u okviru svečane sjednice Skupštine ANUBiH.

anubih grbPromocija će biti održana u amfiteatru ANU BiH, s početkom u 12.00 sati, nakon čega će novim dopisnim i redovnim članovima biti uručene diplome.

ANUBiH je tokom 2012. godine pokrenuo procedure za izbor novih redovnih i dopisnih članova i članova van radnog sastava (domaćih i inostranih), prenosi Dnevni avaz.

Na Izbornoj Skupštini, održanoj 18. decembra 2012. godine, su sljedeći dopisni članovi tajnim glasanjem izabrani za redovne članove: Ivan Cvitković, Muris Čičić, Vlatko Doleček, Esad Duraković, Veselko Koroman, Lidija Lincender-Cvijetić, Senka Mesihović-Dinarević, Dejan Milošević, Adila Pašalić-Kreso, Sulejman Redžić i Miloš Trifković.

Na Skupštini je razmatrano 40 prijedloga za nove dopisne članove, koji su se nalazili na glasačkom listiću, a tajnim glasanjem izabrani su: Vladimir Beus (šumarstvo), Mirsada Hukić (mikrobiologija, virusologija, imunologija), Dževad Karahasan (književnost), Slavo Kukić (sociologija, politologija), Dubravko Lovrenović (historija), Ljerka Ostojić (medicina – anatomija), Mirko Pejanović (sociologija), Miodrag Simović (pravo), Asif Šabanović (upravljanje, energetska elektronika, robotika i mehatronika), Mirjana Vuković (matematika) i Enver Zerem (interna medicina – gastroenterologija).

Aklamacijom su izabrani članovi van radnog sastava, državljani BiH koji žive u inostranstvu (domaći članovi): Filip Čulo, Midhat Kozličić, Mustafa Kulenović, Asim Kurjak, Siniša Malešević i Safet Zec.

Na istoj Skupštini aklamacijom su također izabrani i sljedeći inostrani članovi van radnog sastava: Branko Despot i Miro Jakovljević iz Republike Hrvatske, te Marko Mušić iz Republike Slovenije.

ANUBiH će javnost naknadno informisati o datumu promocije članova van radnog sastava (domaćih i inostranih), navodi se na kraju saopštenja.

(avaz.ba)