Aktuelna pitanja rada i razvoja Univerziteta u Zenici

U posljednjih nekoliko godina uočen je trend smanjenja upisa na prve godine studija na Univerzitetu u Zenici sa kojim su suočeni i drugi univerziteti u Bosni i Hercegovini i regionu. Univerzitet u Zenici će u narednom periodu preduzeti niz aktivnosti da se ovaj trend zaustavi.


okrugli sto

U utorak, 10. oktobra 2017. godine od 10,00 sati do 12,00 sati u prostorijama Ekonomskog i Pravnog fakulteta Univerziteta u Zenici održan je Okrugli sto na temu “Aktuelna pitanja rada i razvoja Univerziteta u Zenici”. Okruglom stolu su pored predstavnika Univerziteta u Zenici, odnosno rektora prof.dr.sc. Damira Kukića, prorektora, dekana i direktora Univerziteta u Zenici, učestvovali su i predstavnici Osnivača, tj. Vlade Zeničko – dobojskog kantona na čelu sa gosp. Miralemom Galijaševićem, premijerom Zeničko-dobojskog kantona, gđom Zahidom Šišić, šeficom Ureda premijera, gosp. Mensurom Sinanovićem, ministrom Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport Zeničko-dobojskog kantona i gosp. Željkom Bodulom, pomoćnikom za visoko obrazovanje. Pored navedenih, učesnici su bili i predstavnici privrede, prije svega gosp. Mirsad Jašarspahić, potpredsjednik privredne komore FBiH, gosp. Šefkija Botonjić, predsjednik privredne komore Zeničko-dobojskog kantona, te predstavnici privrednih subjekata Zeničko-dobojskog kantona.

Advertisements

Rektor i prorektori Univerziteta u Zenici, prisutnima su, svaki iz svog domena rada, prezentirali rad Univerziteta u Zenici, te ukazali na prednosti i nedostatke, uočili probleme i ukazali na moguća rješenja istih. Nakon prezentacija uslijedila je jako zanimljiva diskusija, te je zaključeno da:

Univerzitet u Zenici jeste jedan od važnih subjekata sadašnjeg i budućeg sveukupnog razvoja Zeničko-dobojskog kantona, te da je postao moderna i cijenjena visokoškolska institucija uključena u zajednički akademski prostor Evrope i svijeta. Potrebno je omogućiti brže izmjene i dopune postojećih nastavnih planova i programa, kao i kreiranje dvopredmetnih studija, te studijskih programa na stranim jezicima. Jedna od mogućnosti razvoja ogleda se i u uvođenju novih studijskih programa u skladu sa potražnjom na tržištu rada.

Jedno od najvažnijih pitanja za razvoj Univerziteta u Zenici jeste pitanje upisa novih studenata i zapošljavanje svršenih studenata. U posljednjih nekoliko godina uočen je trend smanjenja upisa na prve godine studija na Univerzitetu u Zenici, iako se radi o pojavi sa kojom su suočeni i drugi univerziteti u BiH i regionu. Univerzitet u Zenici će u narednom periodu preduzeti niz aktivnosti da se ovaj trend zaustavi.

Advertisements

Kada je u pitanju naučnoistraživački rad na Univerzitetu u Zenici moraju se, u narednom periodu, uložiti dodatni napori na jačanju načnoistraživačkog i razvojno-investicionog rada saglasno stvarnim potrebama šire društvene zajednice i aktuelnog stanja nauke u svijetu. Menadžment Univerziteta treba zajedno sa predstavnicima Osnivača i nadležnih vlasti iznaći načine za daleko veći stepen naučnoistraživačke i komercijalne iskoristivosti svih potencijala kojima Univerzitet raspolaže.

Također, potrebno je omogućiti stipendiranje većeg broja studenata, razmotriti mogućnosti stipendiranja iz vlastitih sredstava, te je potrebno iznaći načine za provođenje aktivnosti zapošljavanja najboljih studenata i izraditi posebne programe za obavljanje pripravničkog staža sa preduzećima sa kojima Univerzitet sarađuje.

Uz naprijed navedeno, potrebno je poboljšati infrastrukturne kapacitete kako bi studentima stvorili optimalne uslove za rad, zatim potrebno je izraditi Strategiju razvoja naučnoistraživačke djelatnosti i poboljšati informativne i promotivne aktivnosti Univerziteta u Zenici.

(Senadina Mehanović / STUDOMAT.ba)