50 ideja za Evropu

Poziv je namijenjen mladim ljudima, koji mogu podijeliti svoja znanja, razmišljanja i iskustva, te ponuditi rješenja ili ideje koje doprinose prevladavanju izazova s ​​kojima se suočavaju u svakodnevnom životu.


2201533305757 1

Poziv će se provoditi tokom novembra 2018. do aprila 2019. godine, a odabrani pobjednici imaće priliku nastaviti učešće na različitim događajima za dalji razvoj ideja tokom 2019. i 2020. godine.

Advertisements

Ukupno će 50 ideja biti nagrađeno, a pobjednici će biti objavljeni transparentno.

ŠTA TREBAM UČINITI?

Podijelite s nama najbolju ideju za bolju Evropu!

ŠTA MOGU DOBITI NA OVOM POZIVU?

Steknite priliku za angažman, umrežavanje i povezivanje s mladima iz Evrope.

Iskoristite mogućnost stvaranja i oblikovanja ideje s drugim inovativnim mladim ljudima i stručnjacima tokom dvodnevnog kreativnog HUB-a 2019. u Novom Sadu u Srbiji – European Youth Capital for 2019 (svi troškovi pokriveni).

Razvijte i implementirajte svoju ideju dalje nakon Creative Hub-a.

Pokažite svoju ideju na evropskom nivou kroz platformu projekta.

Učestvujte na Završnoj konferenciji u 2020. godini u Novom Sadu, Srbija (svi troškovi pokriveni)

KO MOŽE UČESTVOVATI?

Mladi od 15 do 30 godine

Neformalne grupe mladih (do 5 osoba)

Poziv se organizuje na pet specifičnih tema, a svaka od predanih ideja mora dati odgovore na pitanje koje definiše svaka od njih. Trebate odabrati jednu od 5 tema.

S obzirom na ideje, treba ponuditi vezu između kreativnosti i inovacija.

TEME ZA VAŠE IDEJE

  • Mobilna Evropa i putovanja

Kako biste osnažili vezu između mladih Evrope?

Advertisements

Mladi ljudi trebaju više mogućnosti poput ….

  • Budući poslovi za Evropu

Koji će poslovi biti traženi u budućnosti u Evropi i kako možemo sticati vještine potrebne za njih?

  • Inkluzivna Evropa

Ako želimo više inkluzivnog prostora za mlade ljude u Evropi, moramo …

Možemo učiniti omladinske programe u Evropi sveobuhvatnijim ako ….

  • Eko-prijateljska Evropa

Kako možete biti eko prijateljski?

Kako vaša lokalna zajednica može biti više eko prijateljska?

Šta je rješenje za probleme okoliša?

  • Tech-Evropa

Kako tehnologija može osnažiti vas i vašu lokalnu zajednicu?

Kako tehnologija može osnažiti Evropu?

  • Evropa za tebe

Koja je promjena koju želite vidjeti u vašoj lokalnoj zajednici ili regiji i kako biste mogli doprinijeti da se to dogodi?

Zašto želim ostati u Evropi?

KAKO MOGU UČESTVOVATI?

Možete poslati svoju ideju popunjavanjem obrasca zahtjeva koji je dostupan ovom linku u do 25. aprila 2019. godine.

Ako imate bilo kakvih dodatnih pitanja kontaktirajte organizaciju Beogradska otvorena škola.

Ovaj poziv nastoji uključiti, povezati i osnažiti predstavnike mladih i omladinu iz 10 zemalja dunavskog sliva (Austrija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Češka, Slovačka, Slovenija, Srbija, Rumunija, Moldavija i Crna Gora) kroz projekt 50 Ideja za Evropu – Novi lideri, nove mogućnosti. Ovaj projekt provodi Beogradska otvorena škola i partnerske organizacije iz Podunavlja, a podržava ga Evropska prestolnica mladih Novi Sad (OPENS) s osnovnim ciljem da pridonese aktivnom učešću mladih ljudi u dizajnu i provedbi inovativnih ideja.

(STUDOMAT.ba)