ZZZRS: Uskoro novi projekti za zapošljavanje

Upravni odbor JU Zavoda za zapošljavanje RS na sjednici održanoj 27.04.2015. godine, u Palama, donio je Odluku o raspisivanju Javnog poziva za korišćenje sredstava po projektima na koje je saglasnost dala Vlada RS, a čiji je nosilac realizacije Zavod za zapošljavanje RS.


Foto: ZZZRS
Foto: ZZZRS

Javni poziv po Projektu podrške zapošljavanju i samozapošljavanju djece poginulih boraca, ratnih vojnih invalida VRS i nezaposlenih demobilisanih boraca VRS “Zajedno do posla”, Projektu zapošljavanja lica iznad 45 godina starosti i Projektu podrške zapošljavanja u privredi će biti raspisan po stupanju na snagu usvojenih Odluka Vlade RS.

Upravni odbor Zavoda odobrio je sredstva za zapošljavanje 31-og lica kod poslodavca, te za samozapošljavnje devet lica po Projektu zapošljavanja Roma u RS za 2015. godinu.

Na sjednici je jednoglasno usvojen tromjesečni Izvještaj o izvršenju Finasijskog plana JU Zavoda za zapošljavanje RS, saopšteno je iz ZZZRS.

(STUDOMAT.ba)