Zračni promet pust: Kako je izgledalo nebo iznad Evrope početkom, a kako krajem marta

Zračni promet, kako iznad Evrope, tako i iznad ostalih dijelova svijeta trpi značajne gubitke te kompanije bivaju prinuđene spuštati svoje letove zbog trenutne pandemije virusa COVID-19. Kolike gubitke trpe aviokompanije, najbolje odražavaju fotografije koje smo napravili na Flightradaru.


PRT SC1

Mjere koje uvodi većina država u Evropi i svijetu, a u svrhu borbe protiv pandemije virusa COVID-19 ozbiljno su ugrozile cijelu svjetsku ekonomiju, dok je jedna od najpogođenijih privrednih grana avioindustrija.

Advertisements

Nedavno je tako Centar za zrakoplovstvo (Centre for Aviation) iznio procjenu da će zbog virusa COVID-19 do kraja maja bankrotirati 50% aviokompanija u svijetu, a njihovi gubici bit će veći od 110 milijardi dolara. Kolike gubitke trpe aviokompanije, najbolje odražavaju fotografije koje možete pogledati u ovom članku, a koje predstavljaju usporedbu količine letova na početku i kraju mjeseca marta.

Advertisements

PRT SC