Zenički univerzitet za ponuđenih 1.050 mjesta u prvom roku zaprimio 941 prijavu

"Nadamo se da ćemo uspjeti da ostvarimo upisani broj od prošle akademske godine, kada smo upisali 735 studenata."


enes bikic

Zenički univerzitet za ponuđenih 1.050 mjesta u prvom roku zaprimio 941 prijavu.

-Univerzitet u Zenici (UNZE), koji je Planom upisa studenata na prvu godinu I ciklusa studija za akademsku 2021/2022. godinu bio ponudio ukupno 1.050 mjesta, već je nakon prvog upisnog roka zaprimio 941 prijavu, potvrdio je za Fenu novi prorektor za nastavu i studentska pitanja UNZE-a Enes Bikić.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Napominje kako su već ove godine pokušali uspostaviti realniji plan upisa, na način da su pratili dosadašnja kretanja i broj upisanih studenata u prošloj akademskoj godini te da su zadovoljni brojem studenata koji su im ukazali povjerenje i iskazali želju da se upišu na neki od osam fakulteta tog univerziteta. UNZE je, naime, prošle godine za upis bio ponudio 1.265 mjesta.

– Primjećujemo trend veće zainteresovanosti naših završenika srednjih škola, a možemo kazati da je ove godine napravljen i puno bolji, odnosno realniji plan upisa za akademsku 2021/2022. godinu. Sam pokazatelj da imamo 941 prijavu u prvom upisnom roku je ohrabrujući i nadamo se da ćemo uspjeti da ostvarimo upisani broj od prošle akademske godine, kada smo upisali 735 studenata. Međutim, ovi pokazatelji govore da bi to moglo biti i više, ističe Bikić.

Ponovo su, napominje, budući studenti iskazali veliku želju da se upišu na Medicinskom fakultetu, na kojem je bilo predviđeno da se upiše 90 studenata – 30 redovnih na teret budžeta Zeničko-dobojskog kantona te 60 redovnih-samofinansirajućih.

– U prvom roku imamo prijavljenih 200 kandidata i zasigurno će ponovo biti “probijen” plan upisa na tom fakultetu, koji ima problema sa prostorom, a ima i potrebu za angažman novih kadrova, podvlači Bikić.

U toku je završna faza renoviranja amfiteatra za potrebe Medicinskog fakulteta, na Metalurško-tehnološkom fakultetu, ali bi velika podrška radu tog fakulteta bila transformacija Kantonalne bolnice Zenica (KBZ) u klinički centar, čime bi studenti i profesori te visokoškolske institucije dobili nastavnu bazu u svom gradu.

Potrebe su za novim laboratorijama i drugim materijalno-tehničkim uslovima. Trebalo bi da je pri kraju i transformacija KBZ-a, jer to nam je i jedna od pretpostavki da možemo dalje da se razvijamo te da Medicinski fakultet radi u puno boljim uslovima. Problem je i nastavnog osoblja. U tom bi segmentu trebalo angažirati više kadrova, kako bismo imali bolju pokrivenost nastave. Po mogućnosti i da bude što više naših profesora, odnosno da bude što bolja saradnja profesora koji su zaposleni u KBZ-u i UNZE-u, odnosno Medicinskom fakultetu, kaže Bikić.

Slična je situacija i na Politehničkom fakultetu, na kojem je vrlo atraktivan Odsjek softversko inžinjerstvo. Politehnički je upisnu kvotu, sa prošlogodišnjih 100, povećao na 150.

– Već imamo prijavljenih 149 kandidata. Znači da je plan bio realan i ponovo imamo veliku zainteresiranost studenata. Mislim da bi Univerzitet, upravo kod ova dva fakulteta, u budućnosti trebao voditi više aktivnosti i brige kako bi se izašlo u susret da se upotpune potrebe tih fakulteta. To bi, čini mi se, u budućnosti mogao da bude i nekakav strateški angažman ka boljem razvoju Univerziteta, smatra Bikić.

Dobra je zaintersiranost i za Ekonomski fakultet, dok je Metalurško-tehnološki fakultet, za koji je proteklih godina bio mali interes studenata, privukao kandidate zbog otvaranja dva nova studijska odsjeka.

– Što se tiče Metalurgije, na pojedinim smjerovima imamo više kandidata od predviđenog broja za upis. Tako je za Odsjek zaštita na radu predviđeno 25 studenata, a imamo prijavljena 34. Treba istaći da na određenim smjerovima na tom fakultetu nemamo dovoljan broj zainteresovanih srednjoškolaca i to bi trebalo da bude predmet analize, odnosno vidjeti šta bi se moglo inovirati da bi postali zanimljivi studentima, kaže Bikić.

Konačni rezultati realizacije Plana upisa studenata u prvom upisnom roku, napominje Bikić, bit će poznati nakon 23. jula, jer do tada traje upisni period za prijavljene kandidate za prvu godinu prvog ciklusa studija na UNZE.

Tada će biti poznato i koliko će biti slobodnih mjesta i na kojim fakultetima za drugi upisni rok, koji će biti raspisan 30. augusta, jer je, unazad nekolio godina, zeničkim studentima omogućeno da se prijave na više fakulteta.

Metalurško-tehnološki fakultet, koji je planirao upisati 110 studenata, u prvom je upisnom roku zaprimio prijave 63 kandidata; Mašinski fakultet planirao je upisati 130 studenata, a prijavljena su 94 kandidata; Filozofski fakultet planirao je upisati 135 studenata, a prijavljeno je 127 kandidata; Ekonomski fakultet planirao je upisati 150 studenata, a prijavljeno je 130 kandidata; Pravni fakultet planirao je upisati 120 studenata, a prijavljeno je 70 kandidata; Medicinski fakultet planirao je upisati 90 studenata, a prijavljeno je 200 kandidata; Politehnički fakultet planirao je upisati 150 studenata, a prijavljeno je 149 kandidata; Islamski pedagoški fakultet planirao je upisati 165 studenata, a prijavljeno je 108 kandidata.