Žene na tržištu rada u BiH: Za najtraženija zanimanja nije potrebna fakultetska diploma

Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je prvi izvještaj koji se odnosi na istraživanje tržišta rada u BiH.


Foto: Buka.com
Foto: Buka.com

Agencija za rad i zapošljavanje BiH objavila je prvi izvještaj koji se odnosi na istraživanje tržišta rada u Bosni i Hercegovini u 2020. godini sa projekcijama za 2021. godinu.

Advertisements

Izvještaj je rađen zahvaljujući istraživanju tržišta rada koje su proveli Federalni zavod za zapošljavanje, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta BiH pomoću metodologije usaglašene u sklopu navedenog projekta.

Advertisements

Uz ovaj izvještaj, urađena su i dva tematska izvještaja o uticaju pandemije COVID-19 na tržište rada u BiH i izvještaj „Žene na tržištu rada 2020/2021“.

Prema ovom izvještaju kada se posmatra ekonomija Bosne i Hercegovine, žene su činile 37% ukupnog broja novozaposlenih radnika u prošloj godinu.

Žene su najzastupljenije u djelatnostima: trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala, gdje žene čine 59,9% svih novozaposlenih radnika, te djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, sa 58,1%.

Žene su generalno jako malo zastupljene u djelatnostima kao što su građevinarstvo i administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, piše Buka.com.

Najčešće zanimanje među ženama su: prodavač-trgovac, pomoćni radnik u proizvodnji, obućar, šivač, konobar i obućarski radnik – šivač gornjih dijelova obuće.

Ovih šest zanimanja čine 51,1% svih novozaposlenih žena u 2020. godini.

Otpuštanje radnica

Kod ukupnog broja otpuštenih radnika, žene čine 39,7%. Najveći procent otpuštenih radnica je u djelatnosti umjetnosti, zabava i rekreacija, gdje žene čine 60,1% otpuštenih radnika iz djelatnosti, slijedi djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (56,8%) i trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala (48,4%).

Zanimanja koja su u 2020. godini bila najviše pogođena prekidom ugovora među ženama su prodavač-trgovac, šivač, konobar, obućar i pomoćni radnik u proizvodnji. Ovih 5 zanimanja čine 50,6% svih otpuštenih radnih mjesta među ženama.

 

Advertisements


Sviđa ti se objava? Podijeli je sa prijateljima!