Želiš li praksu u internacionalnoj kompaniji?

Želiš li raditi u timu ambicioznih i kreativnih mladih stručnjaka?


procredit

Praksa u ProCredit Bank

ProCredit Bank je razvoju orijentisana komercijalna banka specijalizirana za rad sa malim i srednjim preduzećima. Kako bi svojim klijentima ponudili najbolje moguće usluge, kontinuirano inves tiramo u obuku i razvoj svojih zaposlenika.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Šta očekujemo od naših budućih praktikanata?

  • Ozbiljan i odgovoran pris tup dodijeljenim
  • Želju za sticanjem novih znanja i unapređenjem vještina
  • Spremnost na otvorenu komunikaciju i uvažavanje mišljenja drugih
  • Preuzimanje inicijative i aktivno učešće u svim zadacima i dužnostima određenog odjela ili filijale Banke
  • Dobro poznavanje engleskog jezika

Koga tražimo?

Studenti  raznih  fakulteta,  odsjeka i  godina studija  (uključujući  i  studente  prve  godine studija) mogu se prijaviti za praksu u ProCredit Bank jer smatramo da su različita mišljenja i obrazovanje jedan od ključnih faktora za profesionalni razvoj studenata.

Šta nudimo?

  • Priliku da se upoznate sa poslovnom filozofijom ProCredit Bank i principima odgovornog bankarstva.
  • Sticanje važnog praktičnog iskus tva kroz rad u našim poslovnicama ili u različitim odjelima u Upravi Banke.
  • Priliku da iskusite različite aspekte našeg rada sa klijentima i partnerima.
  • Šansu da saznate kakav je naš pristup ponudi visokokvalitetnih bankarskih usluga
  • Mogućnost za rad u dinamičnom i ambicioznom timu.

Kako se prijaviti?

Prijave dostavljate putem online aplikacije. U motivacionom pismu navedite i grad/odjel u Upravi Banke u kojem bis te željeli obaviti praksu te u kojem periodu bis te bili na raspolaganju. Za više informacija o Banci, praksi, prijavi i procesu selekcije posjetite stranicu www.procreditbank.ba, pošaljite nam upit na hr@procreditbank.ba ili pozovite 033/250-950

(STUDOMAT.ba)