Zavidovići: Objavljena preliminarna rang lista za nagradu posebno nadarenih studenata

Preliminarna rang lista objavljena je dana 02.09. na web stranici grada Zavidovići.


Foto: Envato
Foto: Envato

Obavještavaju se redovni studenti, od druge do šeste godine studija prvog i drugog ciklusa, sa područja grada Zavidovići koji su u konkurenciji za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović” za akademsku 2021/2022. godinu da je Preliminarna lista studenata koji su u konkurenciji za dodjelu novčane nagrade pod nazivom “Nagrada za posebno nadarene studente – Alen Mehmedović” za akademsku 2021/2022. godinu objavljena dana 2.9.2022. godine na Oglasnoj ploči Grada Zavidovići.

Kandidati imaju pravo ulaganja prigovora na Preliminarnu rang-listu, koji se podnosi Gradonačelniku putem Službe za upravu društvenih djelatnosti, pitanja boraca i opću upravu u roku od 8 (osam) dana od dana objavljivanja liste na oglasnoj ploči Grada Zavidovići.