Zašto studenti kada diplomiraju nose kape i toge?

Koja je historija i porijeklo diplomaca koji nose kape i toge?


graduation 1630224034

Na neki način, kapa i toga simboliziraju koliko je dan poseban po tome što samo oni koji su se trudili i ustrajali imaju pravo da ih nose. Međutim, znate li kako je počelo nošenje simbolične kape i haljine?

Dok diplomci odlaze niz prolaz do svojih sjedišta, kapa i haljina dodaju osjećaj ponosa što je konačno jedno poglavlje njihovog života uspješno završeno. Sada mogu preći na sljedeću fazu – početak, a ne kraj, je ono čemu mnogi pripisuju ceremoniju diplomiranja, piše YOUniversityTV.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Ogrtač, koji se tehnički naziva akademska haljina, prvo se nosio za tercijarno obrazovanje, a kasnije i za srednje obrazovanje. Tradicija nošenja akademske haljine na maturu započela je prije kao nužnost, nego kao službeno odijelo za obred prelaza.

Običaj je započeo u 12. stoljeću kada su se rani univerziteti tek počeli formirati u Evropi. Ovi univerziteti su imali zadatak da potvrde diplome, kao i da navedu imena naučnika koji su zvanično upisani, te su trebali zabilježiti napredak studenata na sljedećem stepenu. U to vrijeme na takvim univerzitetima nije bio osiguran dovoljan sistem grijanja, pa su studenti bili prisiljeni improvizirati kako bi se zagrijali.

Učenjaci, koji su obično bili ambiciozni svećenici ili već klerikalci, započeli su praksu nošenja dugačke halje sa kapuljačom za toplinu. Kasnije tog stoljeća, haljine su postale službena odjeća akademika kako bi se spriječilo pretjerano oblačenje.

S druge strane, četvrtasta akademska kapa koja se engleskom u prevodu naziva i zidarska daska – zbog svoje sličnosti u obliku s uređajem kojeg su zidari koristili za držanje maltera – slovila je da potječe iz birete koju su nosili učenjaci, što se koristilo za označavanje njihove superiornosti i inteligenciju. Ovi šeširi postali su popularni u 14. i 15. stoljeću, a nosili su ih samo umjetnici, humanisti, studenti i svi naučeni. Obično su dolazili u crvenoj boji koja označava krv i život, dakle moć više od života i smrti.

Bez obzira gdje živite, diplomske kape i haljine, zajedno s resicama, kapuljačama, ogrtačima i omotima za diplome uobičajena su odjeća kad god muškarci i žene završe školu. Od djeteta koje završava predškolu ili vrtić, pa sve do doktorata, pronaći ćete različite boje, stilove i materijale za svoju obrazovnu pripadnost.