WBCInno takmičenje za najbolju studentsku ideju

U okviru WBCInno projekta pokrenuto je regionalno takmičenje za najbolju studentsku ideju koje će biti provedeno kroz pet lokalnih takmičenja u Kragujevcu, Novom Sadu, Banjoj Luci, Zenici i Podgorici.


U okviru WBCInno projekta pokrenuto je regionalno takmičenje za najbolju studentsku ideju koje će biti provedeno kroz pet lokalnih takmičenja u Kragujevcu, Novom Sadu, Banjoj Luci, Zenici i Podgorici.

Advertisements

Ciljevi takmičenja su:

  • Promovisati preduzetničku kulturu medju studentima i istraživačima
  • Podstaći kreativno mišljenje kod studenata i pomoći im da razviju poslovne ideje
  • Ohrabriti studente i istraživače da osnivaju start-up i spin-off preduzeća
  • Smanjiti rizike kod inovativnih i poslovnih poduhvata kroz obuke i mentorstvo
  • Razviti i provesti pre-inkubacione usluge za nove stanare poslovnih inkubatora
  • Podstaći transfer i komercijalizaciju istraživačkih rezultata kroz inovacije na tržištu

Za takmičenje se mogu prijaviti studenti osnovnih, postdiplomskih i doktorskih studija na univerzitetima u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, i to u timu od 2 do 4 člana. Istraživači i profesori, takođe, mogu biti članovi tima.

Rok za prijavu je 1. april 2015. godine!

Advertisements

Regionalno finale biće održano u Beogradu.

Dodatne informacije: www.bsoze.unze.ba

(ues.rs.ba)