Volonteri poručuju: Zajedno možemo!

Volonterke i volonteri veoma su važni za svako društvo! Njihova važnost do posebnog izražaja dolazi u vanrednim okolnostima. Skoro cijela 2020. godina protekla je u vanrednim okolnostima i upravo su volonterke i volonteri dali nemjerljiv značaj u savladavanju izazova. Danas se obilježava Međunarodni dan volontera, a oni su poručili da zajedno možemo savladati sve izazove i doprinijeti unaprjeđenju naših zajednica i društva.


ZOOM Together we can

Skupština Ujedinjenih naroda 1985. godine proglasila je 5. 12. Međunarodnim danom volontera. Ovaj dan je prilika za promoviranje volontiranja, ali i prilika za ohrabriti nadležne institucije da podrže volonterske napore i prepoznaju volonterski doprinos u postizanju ciljeva održivog razvoja na svim nivoima unutar države.

Institut za razvoj mladih KULT u partnerstvu sa UN volonterima, uz finansijsku podršku Evropske unije, obilježio je Međunarodni dan volontera kroz panel diskusiju, na kojoj se govorilo o prilikama koje nam nude zakoni o volontiranju, kakve su prakse u provedbi tih zakona i koje su prepreke za potpunu provedbu svih zakonskih mehanizama i podrške volontiranju i volonterima/kama u BiH.

Zaključci panel diskusije su da je neophodno raditi na većoj implementaciji svih zakona o volontiranju i da je važno unaprijediti međusektorsku saradnju. Potrebno je da resorna entitetska ministarstva, odnosno odjel u Brčko distriktu BiH budu otvoreniji za organizacije civilnog društva, ali sa druge strane i da organizacije pokažu veće interesovanje za ostvarivanje institucionalnog dijaloga. Također, učesnici panel diskusije su naglasili da se mora prestati sa zloupotrebom zakona, ali i samih volontera, jer volontiranje gaji pozitivne emocije i stvara doprinos razvoju društva i zajednice. Na kraju, svi su se složili da volonteri nisu isključivo mlade osobe i da su stariji volonteri ponekad nepravedno zapostavljeni. Posebno jer oni sa svojim iskustvom, znanjem i vještinama mogu dati ogroman doprinos u promociji volontiranja, ali i unaprjeđenju društva.

– Volontiranje je jedan od najvažnijih mehanizama pružanja socijalne, ekološke i ekonomske transformacije, koji osigurava trajni utjecaj na promjene načina razmišljanja, stavova i ponašanja ljudi. Promicanje individualnog i korporativnog volontiranja pridonijet će miru i razvoju društva, zagovarajući prepoznavanje značaja volontera i integrirajući volontiranje u razvojne programe, izjavio je Gianluca Vannini, šef Sekcije operacija za socijalni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju Delegacije EU u BiH.

Institut za razvoj mladih KULT radio je na izradi i zagovaranju usvajanja Zakona o volontiranju FBiH, koji je rezultirao usvajanjem ovog zakona 2012. godine. Od tada, pa do danas Institut redovno radi i na provođenju i promociji zakona među institucijama vlasti, drugim organizacijama, ali i mladim volonterkama i volonterima. U posljednjih desetak godina Institut je izdvojio više od 3 miliona KM za inicijative mladih, a koje su bazirane na volonterskom radu. Sva dostignuća Instituta u posljednjih 18 godina bilo bi teško zamisliti bez doprinosa volontera, zbog čega su iz Instituta poručili volonterima da su veoma važni i da zaista zajedno možemo rješavati izazove sa kojima se suočavamo. U tom kontekstu, nije izostala podrška Evropske unije koja finansira projekat “Poboljšanje ljudskih prava u privrednom sektoru” u okviru kojeg se poseban fokus stavlja na korporativno volontiranje. Svim volonterkama i volonterima želimo sretan njihov dan uz nadu da će se naredni Međunarodni dan volontera moći obilježiti masovnom volonterskom akcijom.