Vlada TK mijenja Zakon visokom obrazovanju: Formira se Savjet, mijenja način finasiranja plata…

Ovim zakonom regulišu se mnogobrojni problemi studentske populacije.


univerzitet u tuzli

U cilju nadogradnje postojećih zakonskih rješenja, Vlada je danas utvrdila Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju TK. Neke od izmjena tiču se uspostavljanja Savjeta za visoko obrazovanje, u cilju razvoja i unaprjeđivanja visokog obrazovanja na području Kantona.

Savjet, koji imenuje Vlada, čine predstavnik Ministarstva i pet predstavnika visokoškolskih ustanova sa sjedištem u Kantonu, od čega minimalno tri predstavnika javne visokoškolske ustanove te jedan predstavnik privrede.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Također je predviđeno da visokoškolska ustanova sa sjedištem izvan Kantona može organizovati studij na području TK uz prethodnu saglasnost Skupštine Kantona, koja utvrđuje da li postoji društvena opravdanost za organizaciju takvog studija.

Pod društvenom opravdanošću podrazumijeva se nepostojanje sličnog studijskog programa na nekoj od visokoškolskih ustanova ili postojanje potrebe za određenim kadrovima na tržištu rada na području Kantona.

Osnivač javne visokoškolske ustanove u cjelosti preuzima finansiranje plata, naknade plata i drugih naknada zaposlenicima u javnoj visokoškolskoj ustanovi.

Izmjenama je predviđena i nova norma a to je da Javna ustanova Univerzitet u Tuzli postaje visokoškolska ustanova od posebnog značaja za Kanton. Ovim izmjenama i dopunama, između ostalog uređuje se segment koji se tiče roka za podnošenje zahtjeva za akreditaciju novoosnovane visokoškolske ustanove koja ima licencu, odnosno dozvolu za rad.

Minimalan rok u kojem je licencirana visokoškolska ustanova ovlaštena i dužna podnijeti takav zahtjev je tri, a maksimalan pet godina po dobijanju licence. Ova oblast prethodno nije bila definisana. Također, propisuje se da se visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju oduzima dozvola za rad (licenca), uz naglasak da je ta ustanova upisanim studentima obavezna omogućiti završetak studija na drugoj visokoškolskoj ustanovi i na odgovarajućem studijskom programu.

Ovim se pruža pravna i socijalna sigurnost studentima koji su svoj studij započeli na visokoškolskoj ustanovi koja nije dobila institucionalnu akreditaciju. Takođe, izmjenama i dopunama Zakona se stvara i pravni osnov za uspostavljanje Kantonalnog savjeta za visoko obrazovanje, čiji je zadatak razvoj i unaprjeđenje visokog obrazovanja na području Kantona.

Ono što je također novina je da se regulišu mnogobrojni problemi studentske populacije, pa tako studenti koji studij nisu okončali do kraja akademske 2019/2020. godine imaju mogućnost to učiniti do 2024/2025. godine, prenosi Tuzlainfo.