Vlada KS nakon prošlogodišnje “sječe” plaća dekanima na UNSA, sada odlučila da ih stimulira

Vlada Kantona Sarajevo donijela je odluku kojom je data saglasnosti za povećanje plaće rektoru Univerziteta u Sarajevu od 30 posto od osnovne plaće i rukovodiocima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu od 20 posto od osnovne plaće.


Foto: Klix.ba
Foto: Klix.ba

Riječ je o odluci koja je donesena na sjednici Vlade Kantona Sarajevo održanoj 27. aprila 2017. godine, a koja je u Službenom listu KS objavljena prošle sedmice.

– Daje se saglasnost za uvećanje plaće rektoru Univerziteta u Sarajevu u iznosu od 30 posto od osnovne plaće i rukovodiocima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu u iznosu od 20 posto od osnovne plaće, kako slijedi: Univerzitet u Sarajevu, Akademija likovnih umjetnosti, Akademija scenskih umjetnosti, Arhitektonski fakultet, Ekonomski fakultet, Elektrotehnički fakultet, Fakultet islamskih nauka, Fakultet sporta i tjelesnog odgoja, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije, Fakultet političkih nauka, Farmaceutski fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Fakultet zdravstvenih studija, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet, Katolički bogoslovni fakultet, Mašinski fakultet, Medicinski fakultet, Muzička akademija, Poljoprivredno-prehrambeni fakultet, Pravni fakultet, Prirodno-matematički fakultet, Pedagoški fakultet, Stomatološki fakultet sa klinikama, Šumarski fakultet, Veterinarski fakultet, Institut za historiju, Orijentalni institut, Institut za jezik, Institut za genetičko inženjerstvo i biotehnologiju i Institut za istraživanje zločina protiv čovječnosti i međunarodnog prava, piše u Odluci Vlade Kantona Sarajevo.

Dalje se navodi da se sredstva za uvećanje plaće rektoru Univerziteta u Sarajevu i rukovodiocima organizacionih jedinica Univerziteta u Sarajevu isplaćuju iz vanbudžetskih sredstva UNSA i organizacionih jedinica Univerziteta.

Premijer Kantona Sarajevo Elmedin Konaković kazao je u razgovoru za Klix.ba kazao je kako je Vlada prilikom donošenja uredbe kojom su ograničene plaće u KS “previše zarezela” rektoru i dekanima na UNSA.

– Po novoj uredbi koji smo imali rektori i dekani na UNSA imali su plaću od 1.900 KM. Mislim da to nije primjereno ambijentu u kojem živimo i odgovornosti njihovog posla. Čini mi se da smo mi kao vlada napravili pogrešku i otišli u drugo krajnost od onih koji su sami sebi isplaćivali pet, šest ili sedam hiljada KM, rekao je Konaković.

On smatra da nije primjereno da rektor i dekani UNSA imaju manju plaću od rukovodećih državnih službenika.

– Plaće nisu vraćene na stare. One uvećanjem od 30 posto rektoru iznose 2.600 – 2.700 KM. Dekanima su manje čak i od toga. Nema mjesta nikakvim sumnjama, riječ je o javnim dokumentima i od toga ne treba praviti nikakvu priču, kazao je Konaković.

Prema podacima iz 2015. godine, bivši rektor UNSA Muharem Avdispahić imao je prosječnu plaću u iznosu od 4.019 KM. Za devet mjeseci u 2015. godini dekan Fakulteta za saobraćaj i komunikacije Sarajevo Samir Čaušević naplatio je 65.929 KM, odnosno prosječno po mjesecu 7.325 KM.

Enormno visoku plaću imao je i dekan Fakulteta političkih nauka Šaćir Filandra koji je za devet mjeseci u 2015. godini naplaćivao mjesečno po 6.000 KM. Nedžad Korajlić, dekan Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije ima plaću višu od 5.000 KM, kao i Dijana Avdić, dekanesa Fakulteta zdravstvenih studija.

(Klix.ba)