Vlada KS: Krajnji rok za završetak studija po “starom sistemu” je 2018. godina

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je na sjednici održanoj u četvrtak, 26.3.2015. godine, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevu kojim bi se omogućilo studentima koji studiraju po starom sistemu da završe obrazovanje do kraja akademske 2018. godine.


universitas studiorum cover

Vlada Kantona Sarajevo usvojila je na sjednici održanoj u četvrtak, 26.3.2015. godine, Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevu kojim bi se omogućilo studentima koji studiraju po starom sistemu da završe obrazovanje do kraja akademske 2018. godine.

Usvojenim izmjenama Zakona o visokom obrazovanju u Kantonu Sarajevo, koje je predložio Klub zastupnika Demokratske fronte u Skupštini Kantona Sarajevo, trebali bi biti riješeni problemi studenata Univerziteta u Sarajevu, a posebno onih koji studiraju po starom sistemu na fakultetima medicinske grupacije. Prema sadašnjem Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo svi studenti koji se obrazuju po starom sistemu dužni su okončati studije do kraja 2015. godine ili bi u suprotnom bili prebačeni na bolonjski sistem studiranja.

Prije nego se Vlada Kantona Sarajevo izjasnila o ovom prijedlog, Kantonalno ministarstvo obrazovanja analiziralo je svu dokumentaciju studenata i složilo se da bi krajnji rok za završetak dodiplomskih i postdiplomskih studija trebao biti kraj 2018. godine. Također, utvrđeno je da izmjene Zakona o visokom obrazovanja ne iziskuju dodatna sredstva iz Budžeta Kantona Sarajevo.

Prema podacima koje su dostavili fakulteti na Univerzitetu u Sarajevu, ovim problemom zahvaćeno je oko 3.500 studenata, a posebno studenti Medicinskog i Stomatološkog fakulteta, koji bi bolonjski studij medicine morali plaćati 7.000 KM, a stomatologije 6.000 KM.

Pored toga, prebacivanje studenata na bolonjski sistem studiranja opteretilo bi fakultete koji bi morali angažovati dodatne infrastrukturne kapacitete za realizaciju nastavnog procesa.

Zastupnik Demokratske fronte u Skupštini Kantona Sarajevo Mario Vukasović kazao je da bi nametanje bolonjskog sistema studiranja posebno studentima magistarskih i doktorskih studija proizvelo nepotrebni teret i obaveze fakultetima.

– Našim prijedlogom okončanje studija vezalo bi se za početak akademske godine, dakle 30. septembar 2018. godine, a okončanje magistarskog i doktorskog studija za kraj kalendarske godine, odnosno 31. decembar 2018. godine, kazao je Vukasović.

Predloženim izmjenama Zakona, rok za okončanje studija se produžava za sve studente Univerziteta u Sarajevu, ali se određuje i cijena izlazaka na ispite, koja je niža od cijena školarine.

Problem studenata koji studiraju po starom sistemu studija uzrokovali su fakulteti na Univerzitetu u Sarajevu koji nisu uveli bolonjski sistem studiranja u zakonom predviđenom roku. Naime, Fakultet zdravstvenih studija i Farmaceutski fakultet počeli su primjenu bolonjskog sistema studiranja tek 2008/09. godine. Slično je i sa Pedagoškim fakultetom koji je novi sistem obrazovanja počeo primjenjivati 2010/11. godine, Stomatološki fakultet 2007/08. godine te Medicinski fakultet 2006/07. godine.

(Klix.ba)