Visegrad Group: Novi grantovi i stipendije za BiH

U Mostaru, Sarajevu i Banja Luci će 23., 24. i 25. aprila u sklopu seminara biti promovirani grantovi za bosanskohercegovačke organizacije te stipendije za bh. studente u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Poljskoj.


IVF seminar BiH poster

U Mostaru, Sarajevu i Banja Luci će 23., 24. i 25. aprila u sklopu seminara biti promovirani grantovi za bosanskohercegovačke organizacije te stipendije za bh. studente u Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj i Poljskoj.

IVF seminar BiH posterAmbasada Republike Poljske u BiH, koja trenutno predsjedava Višegradskom grupom, u saradnji s Međunarodnim višegradskim fondom, organizuje seminar “Nove mogućnosti za Bosnu i Hercegovinu – grantovi i stipendije Višegradskog Fonda.”

Seminar je namijenjen organizacijama civilnog društva iz BiH kao i bosanskohercegovačkim studentima. Na seminaru će biti predstavljeni grantovi za projekte iz oblasti demokratizacije, tranzicije, ljudskih prava te mogućnosti studiranja u zemljama Višegradske grupe: Českoj, Mađarskoj, Slovačkoj i Poljskoj.

Seminar će se održati: 23. aprila u Banja Luci (Hotel Bosna), 24. aprila na Ekonomskom fakultetu u Sarajevu i 25. aprila u Mostaru (Hotel ERO). Prezentacije za organizacije civilnog društva su od 12 sati, a prezentacije za studente od 13:45.

Grantovi u sklopu programa “Višegrad+” posvećeni su demokratizaciji i tranziciji u izabranim zemljama i regijama, posebno u zemljama koje nisu članice Evropske unije. Program obuhvata regije Istočne Evrope, Južnog Kavkaza i zemlje Zapadnog Balkana.

Međunarodni višegradski fond je međunarodna organizacija sa sjedištem u Bratislavi, osnovana od strane vlada zemalja Višegradske grupe (V4) – Republike Češke, Mađarske, Republike Poljske i Slovačke Republike. Višegradski Fond promovira saradnju u regiji kroz različite programe grantova i mobilne programe za studente.

(STUDOMAT.ba)