MEXT programi stipendiranja Vlade Japana

Vlada Japana nudi 4 različita programa stipendiranja za studente iz BiH koji žele studirati na japanskim univerzitetima u sklopu Monbukagakusho (Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije) programa stipendiranja.


Vlada Japana nudi 4 različita programa stipendiranja za studente iz BiH koji žele studirati na japanskim univerzitetima u sklopu Monbukagakusho (Ministarstvo obrazovanja, kulture, sporta, nauke i tehnologije) programa stipendiranja.

Advertisements

Vlada Japana nudi sljedeće programe stipendiranja:

1. Postdiplomski (istraživački) studij

 • Svi studenti koji žele studirati na japanskim univerzitetima kao studenti istraživači
 • Rođeni 2. aprila 1979. godine, ili kasnije
 • Trajanje stipendije: 1,5 do 2 godine (uključuje 6 mjeseci učenja japanskog jezika)

2. Učenici/studenti – nediplomirani

 • Društvene ili prirodne nauke
 • Rođeni između 2. aprila 1992. i 1. aprila 1997. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2014. godine
 • Trajanje stipendije: oko 5 godina (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

3. Studenti tehnoloških fakulteta

 • Specijalnost – oblast tehničkih predmeta
 • Rođeni između 2. aprila 1992. i 1. aprila 1997. godine
 • Završeno redovno jedanaestogodišnje školovanje do marta 2014. godine
 • Trajanje stipendije: oko 4 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

4. Studenti fakulteta za stručno usavršavanje

 • Specijalnost – tehnologija, lična skrb i ishrana, edukacija i socijalni rad, poslovanje, kultura i opšta edukacija, te druga polja.
 • Rođeni između 2. aprila 1992. i 1. aprila 1997. godine
 • Završeno redovno dvanaestogodišnje školovanje do marta 2014. godine
 • Trajanje stipendije: oko 3 godine (uključuje jednu godinu učenja japanskog jezika)

Za sve stipendije aplikanti moraju biti spremni učiti japanski jezik te dobro vladati engleskim jezikom.

Advertisements

Aplikacije moraju biti poslane poštom ili lično predane u Ambasadi Japana u BiH na adresu:

Ambasada Japana u BiH,
Bistrik 9,
71000 Sarajevo

Detaljne informacije o programima stipendiranja i aplikacioni formulari u elektronskoj formi mogu se pronaći na WEB stranici Ambasade Japana na: www.bosnia.emb-japan.go.jp

Rok za predaju aplikacija je 7. juni 2013. godine.

Za sva dodatna pitanja možete kontaktirati Ambasadu Japana u BiH; Kontakt osoba: Azra Pjanić, tel: 277 520, e-mail: embassyofjapan.culture@sx.mofa.go.jp.

(STUDOMAT.ba)