Vannastavna radionica OSCE-a na temu: „Međunarodno krivično pravo i tranzicijska pravda“

Misija OSCE-a u Bosni i Hercegovini poziva studente i studentice starijih godina pravnih fakulteta, kao i fakulteta kriminalistike i kriminologije na univerzitetima u Bosni i Hercegovini (BiH) na Radionicu o međunarodnom krivičnom pravu i tranzicijskoj pravdi, koja će biti održana na planini Jahorini, pored Sarajeva, od 23. do 28. septembra 2018. godine.


osce

Cilj vannastavne Radionice je omogućiti učesnicima i učesnicama Radionice da steknu znanje i iskustvo u predmetnoj oblasti prava, a kako bi se u budućnosti mogli što profesionlanije baviti konkretnim pitanjima koja proizilaze iz predmeta ratnih zločina ili su u vezi s njima, prenosi Mreža mira.

Radionica će, uz navedeno, pružiti priliku studentima i studenticama da saznaju više o našim programskim aktivnostima u oblasti vladavine prava, kao i doprinosu OSCE-a u izgradnji snažnijeg pravosudnog sistema u BiH.

Rok prijave je 3. august 2018. godine.

Više informacija se može pronaći ovdje.

(STUDOMAT.ba)