Uz ove tehnike učenja položit ćete ispite u narednim ispitnim rokovima

Ako ste se pitali kako to da neki vaš kolega ili kolegica mogu da savladaju gradivo na veoma lak način, pročitajte u čemu je tajna.


studentica ucenje

Sigurno ste se do sada hiljadu puta pitali kako to da neki vaš kolega ili koleginica mogu da savladaju gradivo na veoma lak način dok vi, koristeći isti taj način, ne ostvarujete značajniji uspjeh. Tajna je u stilovima učenja.

Stilovi učenja predstavljaju različite pristupe onome što je ispred nas i načine upijanja tih novih znanja. Svaka osoba ima svoj dominantan stil učenja i svaki je dobar na svoj način, nijedan nije bolji od drugih, piše Startuj.com.

GLEDAJ STUDOMAT.TV

TVoj vodič kroz studentski život!

Najkraće, mogu se podijeliti na vizuelni, auditivni i kinestetički stil učenja.

Vizuelni stil učenja

Ovoj grupi pripadate ako je za vas karakteristično da morate da vidite vizuelnu predstavu stvari koje učite. Usvajanje informacija mora biti propraćeno nečim vidljivim što stvara asocijacije u mozgu i omogućava vam da na lakši način nove informacije zapamtite.

Takođe, oni koji vladaju ovim stilom učenja vole ilustracije, grafikone, crteže i prezentacije, više vole da sami čitaju nego da im neko čita (audio knjiga, na primjer), uočavaju detalje, imaju jak osjećaj za boje i mogu biti skloni umjetnosti, skloni su maštanju, organizovani su i uredni, crtaju i šaraju tokom predavanja, važno im je da imaju svoj prostor i da ih niko ne ometa dok rade i često znaju šta bi rekli, ali teško pronalaze riječi.

Ako ste se pronašli u opisima iznad onda bi vama sljedeće stvari definitivno olakšale učenje:

  • Zapisivanje bitnih informacija, tj. ključnih riječi
  • Podvlačenje važnih dijelova teksta raznim bojama
  • Kada učite koristite crtanje i sopstvene grafikone za lakše pamćenje gradiva
  • Na predavanjima pažljivo posmatrajte šta profesori pokazuju i pišu pa se kasnije prisjetite toga
  • Tokom ispita probajte da vizualizujete stranicu u knjizi na kojoj stoji odgovor na pitanje pred vama.

Auditivni stil učenja

Kao što sam naziv govori sluh je primaran kod onih koji uče putem auditivnog stila. Takve osobe uče slušajući i prije će zapamtiti ono o čemu se priča ili diskutuje nego samu vizuelnu scenu toga. Isto tako, pored toga što vole da slušaju objašnjenja nečega, vole i sami da usmeno objašnjavaju, diskusija, rasprava i razmjena ideja su kod njih visoko cijenjene, dobro rade u grupi ili paru, naglas čitaju ono što žele da zapamte, i buka ih lako može prekinuti u onome što rade.

Ko spada u ovakve osobe trebalo bi da čita naglas dok uči i/ili snimi sebe dok čita gradivo pa poslije preslušava, da zamoli nekoga da ga presluša i razgovara sa nekim o novom naučenom sadržaju, da obezbijedi tišinu u prostoru koji uči i da podstiče rasprave i diskusije na predavanjima.

Kinestetički stil učenja

Sasvim sigurno poznajete osobu koja je u nekoj situaciji rekla „ma nemoj mi objašnjavati već daj ti meni da ja to probam da uradim“. E upravo takve osobe su kinestetičari. Njima je za učenje potrebno da budu u pokretu i da nešto rade.

Karakteristike ovih osoba podrazumijevaju da su one često u pokretu i orijentisane na tjelesnu aktivnost, vole da učestvuju u novim stvarima, vole praktične radove, da izgrađuju stvari, modele, često mašu rukama dok govore i koriste mimiku, teško im je da ostanu mirni dugo vremena jer imaju potrebu za kretanjem, često budu sportski aktivni i dobro se orijentišu u prostoru.

Ako ste kinestetičar definitivno će vam pomoći da se, na primjer, šetate dok učite, mijenjate položaj sjedenja ili leženja dok čitate, učestvujete u svakom praktičnom radu koji vam se ponudi, da pravite kratke pauze u radu i učenju kako bi se razgibali, i da na sve moguće kreativne načine (bilješkama, crtanjem, pravljenjem modela) ponavljate gradivo.

Ipak, najvjerovatnije je svako od nas miks tri spomenuta modela. Ali, nadamo se da ste se našli u jednom od ovih njih više nego u druga dva (kao što se desilo i autoru teksta) i da ćete pokušati da primijenite neka od zadatih rješenja kako biste ubuduće poboljšali svoja znanja i sposobnosti.