Uručena Nagrada za mir i progres Univerziteta u Sarajevu dr. Arneu Johanu Vetlesenu

Na 33. sjednici Senata Univerziteta u Sarajevu održanoj u srijedu, 27. maja 2015. godine, dr. Arneu Johanu Vetlesenu, profesoru Univerziteta u Oslu, uručeno je priznanje Univerziteta u Sarajevu Nagrada za mir i progres za izuzetan doprinos afirmaciji i ugledu Univerziteta u Sarajevu u zemlji i inostranstvu i razvoju mira, humanizma i progresa u svijetu.


Uručena Nagrada za mir i progres Univerziteta u Sarajevu dr. Arneu Johanu Vetlesenu

Nagradu za mir i progres Univerziteta u Sarajevu Dr. Arneu Johanu Vetlesenu uručio je prof. dr. Muharem Avdispahić, dr. h. c., rektor Univerziteta u Sarajevu.

Profesor Arne Johan Vetlesen jedan je od najpoznatijih norveških filozofa. Profesor je političke filozofije na Univerzitetu u Oslu. Autor je dvadesetak knjiga i velikog broja naučnih radova i eseja u kojima izučava pojam zla.

Zbog njegovog kontinuiranog rada na izučavanju zla, ali i ljudskog dostojanstva, dobio je nagradu Fangenes testamente (Logoraški testament, 2004), koju svake godine dodjeljuje Norveški institut za mir istraživačima koji su dali poseban doprinos u borbi protiv zla.

Profesor Vetlesen je u svom širokom naučnom opusu ponudio naučnoj i široj javnosti naučnu istinu o događajima u Bosni 1992–1995. Do sada je objavio niz knjiga među kojima su Evil and Human Agency, Understanding Collective Evildoing (2005), Smerte (2004), Moralens sjanse i markedets tidsalder (2003).

Vetlesenovi naučni eseji su nastojanje da se nauka koristi za razumijevanje provala barbarstva i zapretanih zločinačkih instinkata koji završavaju genocidom, a sve u cilju razumijevanja uzroka, ciljeva i razmjera genocida te prevencije genocida kao zločina i zla najvišeg ranga, saopšteno je iz službe za odnose s javnošću Univerziteta u Sarajevu.

(STUDOMAT.ba)