Upute za studente u studentskim domovima: Najviše dvoje, nema ulaska drugih, svakodnevno mjerenje temperature…

Prije ulaska u studentski dom, studenti trebaju priložiti nalaz nadležnog epidemiologa/doktora medicine da student može boraviti u studentskom domu. Nakon dolaska u dom, odnosno tokom boravka, studenti trebaju svakodnevno mjeriti temperaturu...


STUDENTSKI DOM

Institut za javno zdravstvo Republike Srpske objavio je preporuke za studentske domove i centre kako bi smanjili mogućnost zaraze među studentskom populacijom, piše N1.

Preporučuje se da domove koriste samo oni studenti koji žive u udaljenim mjestima i nemaju drugo rješenje za boravak i stanovanje. Prije početka rada studentskih domova u svim objektima (paviljonima) neophodno je izvršiti generalno čišćenje i dezinfekciju kompletnog prostora, površina, kreveta, namještaja i dugih predmeta i pribora kao i okolnog prostora.

Prilikom prijema u studentski dom, studenti trebaju priložiti nalaz nadležnog epidemiologa/doktora medicine da student može boraviti u studentskom domu, a na osnovu podataka iz epidemiološkog anketnog upitnika. Nakon dolaska u dom, odnosno tokom boravka, studenti trebaju svakodnevno kontrolisati svoje zdravstveno stanje i u slučaju da dobiju povišenu temperaturu ili druge simptome zarazne bolesti (kao kašalj, bol u grlu, otežano disanje, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…), bez obzira na težinu i trajanje simptoma, trebaju odmah telefonom kontaktirati nadležnog doktora porodične medicine za dalja uputstva i korake.

Ulazni prostori kontrola ulaska u objekat

– Na ulazu u objekat neophodno je postaviti jasne i vidljive poruke (postere) o obavezi dezinfikovanja ruku, nošenju maski i načinupostupanja u objektu i poštovanjurastojanja fizičke distance.

– Na ulazu u paviljone obezbijediti dozatore sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola.

– Maksimalno redukovati ulaz posjetilaca, odnosno rigorozno kontrolisati ulazak u objekat u skladu sa kućnim redom doma (portir), osim za službene posjete.

– Svim zaposlenim prilikom dolaska na posao i posjetiocima (sa dozvolom) mjeriti temperaturu beskontaktnim toplomjerom,a lica sa povišenom temperaturom se vraćaju kući.

– Svim zaposlenim koji imaju simptome zarazne bolesti (povišena tjelesna temperatura, respiratorni simptomi kao kašalj i kratak dah, bol u grlu, malaksalost, bol u mišićima, proliv, povraćanje…), ili kod kojih postoji sumnja ili potvrđena COVID-19 infekcija, kao i oni koji su bili u kontaktu sa osobama sa povrđenom COVID-19 ili su zbog putovanja u inostranstvo u zdravstvenom nadzoru, zabranjen je dolazak na posao.

Unutrašnji prostori–smještaj i boravak studenata

– Preporučuje se, ako je moguće,da maksimalan broj studenata u jednoj sobi bude dva, s tim da distanca između kreveta treba biti 2 metra.

– Nije dozvoljen ulazak drugih studenata u sobe kao i zadržavanje na hodnicima i drugim prostorima.

– Studentske sobe redovno čistiti i svakodnevno dezinfikovati od strane korisnika prostora/studenata i više puta u toku dana provjetravati.

– Preporučuje se da što manji broj studenata u isto vrijeme boravi u čitaonici, i da boravak bude što je moguće kraći. Udaljenost između stolica mora biti najmanje 2 metra u svim pravcima, sa istaknutim jasnim obavještenjem o održavanju fizičke udaljenosti.

– Na ulazu ili predulazu u zajednički prostor (čitaonica) postaviti dozator sa sredstvom za dezinfekciju ruku na bazi 70% alkohola i jasno istaknuto obavještenje o obavezi dezinfekcije ruku.

– U toku dana za čiotaonicu odrediti pauzu od 1 sat vremena (polovina radnog vremena) i u tom periodu očistiti i denzifikovati prostor i površine sredstvom na bazi hlora u skladu sa uputstvom. Osim za vrijeme pauze, čitaonice i zajedničke prostore više puta u toku dana provjetravati, omogućiti kontinuirani protok vazduha. Ne koristiti vještačku ventilaciju.

– Površine koje se često dodiruju rukama prebrisati dezinfekcionim sredstvom na bazi 70% alkohola (radne stolove, tastature kompjutera, kompjuterski miš, telefon).

– Rad zaposlenih organizovati uz poštovanje svih preporučenih mjera za održavanje radnog procesa u zatvorenom prostoru: držanje distance, razređenje broja zaposlenih po kancelarijama. Mjere lične i respiratorne higijene.

– Obezbijediti uslove za pravilnu higijenu ruku, pošto je ona najvažnija mjera kontrole infekcije (topla voda, sapun, papirni ubrusi u toaletima) uz postavljanje slikovnog uputstva. Ruke prati u trajanju od najmanje 20 sekundi što češće.

– Nakon pranja ruku preporučuje se dezinfekcija ruku na bazi alkohola (70%). Sredstvo za dezinfekciju potrebno je nanijeti na suhe i čiste dlanove u količini od 1 do 2 ml.

– Preporučuje se nošenje maski i to tako da maska pokriva nos, usta i bradu. Maska se, nakon što se postavi na lice, ne dodiruje rukama. Čim se ovlaži ili zaprlja, masku je potrebno zamijeniti. Maska se skida hvatanjem za vezice (ne dodiruje se prednja strana), odlaže se u korpu za otpad sa poklopcem.

– Prilikom kihanja i kašljanja obavezno koristiti papirne maramice/ubruse ili savijeni lakat, a nakon korištenja maramice odložiti u kante sa poklopcem.

Čišćenje i dezinfekcija prostora i površina

– Čišćenje objekta osim studentskih soba vrše pomoćne radnice, uz korištenje lične zaštitne opreme (nošenje maski je obavezno, zatvorena obuća, rukavice, mantil).

– Preporučuje se više puta u toku dana da spremačica nakon čišćenja, provodi dezinfekciju svih prostora i podnih površina, kvaka, slavina, rukohvata na stolicama, stolova i sjedišta stolica ukoliko omogućavaju vlažno čišćenje, pregrada, ukoliko postoje, te svih mokrih čvorova i površina sa kojima su korisnici i radno zaposleno osoblje dolazili u kontakt.

– Za sanitarne čvorove potrebno je osigurati učestalije pravilno čišćenje i higijenu.