UNZE: Hotel Rudar postaje Studentski dom

Hotel Rudar je budući glavni zenički studentski centar, izjavio je profesor Sabahudin Ekinović, rektor Univerziteta u Zenici. Po njegovim riječima, kapaciteti Hotela Rudar biće iskorišteni za dodatni broj studenata koji iz drugih gradova studiraju u Zenici.


hotel rudar zenica

Hotel Rudar je budući glavni zenički studentski centar, izjavio je profesor Sabahudin Ekinović, rektor Univerziteta u Zenici. Po njegovim riječima, kapaciteti Hotela Rudar biće iskorišteni za dodatni broj studenata koji iz drugih gradova studiraju u Zenici.

hotel rudar zenicaPretvaranje Hotela Rudar u studentski centar, dugo je priželjkivani scenarij za uposlenike preduzeća “21. decembar”, koji se od početka 2011. godine, kada je proglašen stečaj u ovoj nekadašnjoj ugostiteljskoj jedinici zeničkog rudnika, bore za golu egzistenciju. Trenutno u Hotelu živi 15 studenata, a preduzeće ima 29 uposlenika. 10-ak ih je zaposleno u jamama matičnog preduzeća.

Mogućnost za takav razvoj situacije ukazala se ovom preduzeću tokom pregovora održanih u sjedištu Vlade Zeničko-dobojskog kantona, polovinom septembra. Tada je dogovoreno da će za tu namjenu formirana komisija obići kapacitete Hotela Rudar i ocijeniti koliko su oni kvalitetni za smještaj studenata. Ocijenjeno je da su sobe zadovoljavajuće i da je kuhinja u dovoljno dobrom stanju.

Slijedi procedura prenošenja vlasništva nad Hotelom Rudar sa Rudnika mrkog uglja Zenica na Općinu Zenica, kao i uplata već osiguranih 30 hiljada konvertibilnih maraka sa računa Federalne vlade. Problem je nastao kod traženja računa na koji će ova sredstva biti doznačena. “Studentski centar Univerziteta u Zenici neće ova sredstva, kao ucjenu za zapošljavanje osoblja preduzeća 21. decembar”, izjavio je rektor zeničkog univerziteta, Sabahudin Ekinović. Direktorica Centra, Miralema Bašić Buzaljko je istakla kako su ova sredstva nedostatna za opremanje kuhinje centra, u kapacitetu usluge za 180 studenata trenutno smještenih u ovoj ustanovi.

Za “21. decembar”, s druge strane, ukoliko dio osoblja ne bude zaposlen u Studentskom centru, 30 hiljada maraka značilo bi dugo priželjkivani stimulans djelatnosti preduzeća, prije svega za unapređenje usluga kuhinje.

I dalje je nejasno je hoće li funkcionisati načelni dogovor između svih aktera da se za studente koji redovno upišu narednu godinu, ostvaruje subvencija na smještaj u Hotelu Rudar, pod istim uslovima kao što je to slučaj u Studentskom centru. Sada sami studenti plaćaju svega 91 marku mjesečno. “Nama je i toliko dovoljno. To je bolje nego da hotel stoji prazan”, izjavio je Zijo Kovač, predsjednik Sindikata “21. decembra”.

(zenicablog.com)