EFSA UNSA: Međunarodna konferencija ICES 2012.

U okviru obilježavanja 60 godina postojanja i rada, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizovao je šestu naučnu međunarodnu konferenciju ICES 2012.


ICES 2012 logo

U okviru obilježavanja 60 godina postojanja i rada, Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu organizovao je šestu naučnu međunarodnu konferenciju ICES 2012.

ICES 2012 bannerKonferencija okuplja stručnjake iz akademskog i poslovnog svijeta koji će danas i sutra raspravljati o aktualnim pitanjima, istraživanjima u ekonomiji i poslovanju s naglaskom na centralnu i istočnu Evropu.

Na današnjoj pres-konferenciji profesor Veljko Trivun kazao je da skup ima oko 200 sudionika i više od stotinu prijavljenih radova iz ekonomske misli i biznisa. Posebna sesija odnosi se na islamsko bankarstvo koje postaje sve aktualnije naročito na prostorima Evrope.

Skup je okarakteriziran kao važan događaj za tu instituciju i izvanredna prilika za uspostavljanje komunikacije i saradnje kao i razmjenu poslovnih mišljenja i naučnih radova između istraživača, programera, studenata i poslovnih ljudi koji rade širom svijeta.

Zvanični naziv skupa je “Beyond the Economic Crisis: Lessons Learned and Challengers Ahead”, a održava se na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu.

Bivši dekan prof. dr. Trivun istaknuo je da Ekonomski fakultet Sarajevo baštini dugu tradiciju u oblasti visokog obrazovanja, te dodaje da će taj fakultet i dalje nastaviti misiju širenja znanja i rad za dobrobit cjelokupne zajednice u BiH.

Ekonomski fakultet Sarajevo broji oko 7.000 studenata i oko 200 zaposlenika, a dominantno se bavi obrazovanjem u sferi biznisa i djeluje po principima savremene korporacije. U povodu obilježavanja 60 godina rada štampan je kratki dokumentarni film o fakultetu i monografija.

(Fena)